Unesco Critical Voices

Rapporten med titlen Critical Voices analyserer og evaluerer UNESCO's instrumenter til at forsvare forskeres, kunstneres og journalisteres ytringsfrihed.

Den udspringer af et behov for at at se mere samlet og strategisk på ytringsfriheds-problematikken - ikke mindst i lyset af covid-19-krisen, som i mange lande har sat de fundamentale rettigheder under stigende pres.

Rapporten afsluttes med 25 konkrete anbefalinger til fremtidigt arbejde med menneskerettigheder i UNESCO-regi.

Rapporten er en del af Nordisk Kulturfonds igangværende samarbedje med UNESCO's danske nationalkommission og delegation i Paris under satsningen Globus.

Læs hele rapporten her