UNESCO Globus WIDE

Projektet er en del af Nordisk Kulturfonds nye program Globus, som har til formål at skabe øget kulturudveksling med social bæredygtighed. Projektet er et samarbejde mellem UNESCO’s danske nationalkommission og delegation i Paris samt Nordisk Kulturfond.

Med dette projekt ønsker vi at bidrage til en øget forståelse af kunsten og kulturens betydning for udvikling af samfundene. FN’s 17 verdensmål har givet os et fælles sprog for verdens bæredygtige udvikling frem mod 2030. Kulturens rolle i den forbindelse er ikke tydelig, og der er behov for at reflektere over, hvordan kunsten og kulturen bidrager til udviklingen af holdbarheder i verden. Det handler om kulturens evne til at skabe vækst, sammenhængskraft, samarbejde og bæredygtighed. Her kan vi i Norden gå forrest igennem eksperimenter, dialog og forankring, der kan hjælpe os til at blive konkrete og demonstrere kunstens og kulturens enorme betydning for vores liv og fremtid”, siger Benny Marcel, direktør i Nordisk Kulturfond

Projektet sigter mod at skabe en nordisk alliance, der samler eksperter fra udvalgte nordiske institutioner. Med udgangspunkt i UNESCOs værktøjer skal netværket fokusere på rettighedsperspektiver og udvikle et nyt narrativ om retten til at tænke, producere og formidle kunstnerisk, kreativt og frit. Det gælder både om at fastholde ytringsfrihed i bred forstand i en nordisk kontekst, men i mindst lige så høj grad om at hindre, at samfundskritiske stemmer blandt kunstnere, kulturaktører, forskere og formidlere verden over fratages deres mulighed for at udtrykke sig. 

I det multilaterale samarbejde har vi længe skullet håndtere, at menneskerettigheder og fundamentale friheder konstant udfordres, og COVID-19 har vist sig at forstærke tendenserne. Vi ser også krænkelser af særlige professionsrelaterede frihedsrettigheder, som er helt afgørende i moderne samfund. Det gælder for kunstnere, videnskabsfolk, undervisere og journalister og mediefolk. UNESCO har mandat til at beskytte ytrings- og mediefrihed, på samme måde som organisationen også skal beskytte kunstnerisk og videnskabelig frihed og dermed være med til at sikre, at der fortsat, også i en global krisesituation, er mulighed for kritisk tænkning, der kan udfordre både magthavere og etablerede sandheder”, udtaler Carsten Staur, Danmarks UNESCO-ambassadør i Paris.

Nordisk Kulturfond bidrager med kr. 400.000 til projektet, som bl.a. vil udforske og udfolde yderligere den stærke tradition, som de nordiske lande har for at arbejde sammen om bl.a. kunstnerisk frihed i internationale regi, såsom UNESCO. Ud over rollen som promoter af rettigheder på den globale scene vil projektet også sigte mod, at de nordiske lande diskuterer, hvordan de varetager forpligtelser i forhold til bl.a. kunstneres og kulturaktørers rettigheder.

”Da vi udviklede tankerne om Globus, så vi, hvordan Kunstnere og kulturudøvere i dag vender sig mere og mere ud mod verden og åbner grænser op igennem kunsten og i menneskelige netværk. Samtidig så vi en tendens til, at nationerne lukker sig mere om sig selv og dyrker deres egen kultur på måder, der kan fokusere på snævre formål fremfor at invitere til fremme af kulturel udtryksmangfoldighed og transnationale fællesskaber. Det skaber hindringer for kunstnernes frie bevægelighed og dermed også de nordiske kunstnere og kulturaktørers muligheder for at skabe sammenhængskraft og samarbejde, som går ud over egne nationale grænser ”, siger Eline Sigfusson, stedfortrædende direktør i Nordisk Kulturfond og projektleder af Globus.