08.11.2018
OPSTART on lomalla 19 marraskuuta – 6 tammikuuta. Vastaukset hakemuksiin, lähetetty viimeistään 18. marraskuuta, saat 14. joulukuuta mennessä. Vastaukset hakemuksiin, jotka on jätetty loman aikana, tulevat 1. helmikuuta.

Pohjoismainen kulttuurirahasto tukee uudistuvaa ja dynaamista pohjoismaista taide- ja kulttuurielämää, joka on monimuotoista, saavutettavaa ja laadukasta.

Kulttuuripolitiikka
Raportti sisältää yhteenvedon ja analyysin Malmössä 8.-9. toukokuuta järjestetyn kokouksen tuloksista. Kokouksen järjestäjinä olivat Region Skåne, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Kulturdepartementet, Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Pohjoismainen Kulttuurirahasto
Kulttuuripolitiikka
Miten taiteen arvosta yhteiskunnassa voidaan keskustella, ja voimmeko löytää uusia tapoja sen ymmärtämiseksi? Tanskan taiderahasto, Norjan Kulttuurineuvosto ja Pohjoismainen kulttuurirahasto järjestävät lokakuussa seminaarin, jossa mm. keskustellaan alalla vaikuttavista tutkimusavauksista.

Hakuprosessi

1. Hyvä idea

Kehitä projektiasi ja inspiroidu jo tuetuista projekteista. Hae tarvittaessa OPSTART-tukea idean ja pohjoismaisen yhteistyöprojektin kehittämiseen.

2. Hakemus

Aloita hakeminen lukemalla hakuvaatimukset. Luo profiili ja laadi hakemus Omalla sivulla. Jos haet OPSTART-tukea, täytä ja lähetä hakemus täällä.

3. Päätös ja maksatus

Odota, kunnes saat myöntämispäätöksen. Katso toimintaohjeet tuen myöntämisen jälkeen.

Kulttuuripolitiikka
Analyysi- ja konsultointiyritys Oxford Research on toteuttanut Pohjoismaiselle kultuurirahastolle arviointi- ja sidosryhmäanalyysin. Tiivistelmä analyysin tuloksista on nyt ladattavissa.
Uutiset
Projektilähettiläät voivat neuvoa hakuprosessin eri vaiheissa, auttaa hakukriteerien tulkitsemisessa sekä antaa ehdotuksia projekti-idean kehittämiseksi.

31 miljoonaa

Pohjoismainen kulttuurirahasto jakaa vuosittain noin 31 miljoonaa Tanskan kruunua.

1100 hakemusta

Pohjoismainen kulttuurirahasto vastaanottaa vuosittain 1100 hakemusta.

305 projektia

Joka vuosi noin 170:lle hakijalle myönnetään projektitukea, 90 saa OPSTART-tukea, 10 saa HANDMADE-tukea ja 35 saa puls-tukea.