I et samarbejde mellem Nordisk Kulturfond, Sveriges Ambassade i København og Øresundsinstituttet, arrangeres en rundbordssamtale om dansk-svensk kultursamarbejde. Seminariet har blandt andet til formål at kortlægge den aktuelle situation i forhold til kulturelle aktiviteter i Øresundsregionen.
Nordisk Kulturfond lancerer et nyt 5-årigt program 2020-2024, der giver kunstnere og kulturudøvere nye muligheder for at søge støtte til projekter, der rækker ud over Norden. Programmet udspringer af et stadigt stigende behov for nye måder at agere uformelt og gradvist mere over grænser. Derfor lancerer fonden den nye globale satsning, som skal udvide perspektivet på nordisk kunst og kultur.

Dit ansøgningsforløb

1. Din gode idé

Skærp dit projekt og find inspiration i allerede støttede projekter.

Søg evt. Opstart til udvikling af din idé og dit nordiske netværk.

3. Svar & Udbetaling

Afvent godkendelse og svar på din ansøgning. Se hvad du skal gøre efter du har fået støtte.

Fonden har tydeliggjort og forenklet vurderingskriterierne for projektstøtte.
Det nye system fungerer som en samlet ansøgningsportal for alle fondens støtteprogrammer.

31 millioner

Nordisk Kulturfond uddeler omkring 31 millioner danske kroner hvert år.

1300 ansøgninger

Nordisk Kulturfond modtager cirka 1300 ansøgninger hvert år.

340 projekter

Hvert år modtager cirka 180 projektstøtte, 105 modtager støtte til Opstart, og cirka 57 modtager støtte til Puls.