Kampagne
Nordisk Kulturfonds årsberättelse för 2021
Nyhet

Nordisk Kulturfonds årsberättelse för 2021

Vi har nu publicerat fondens årsberättelse för 2021. Vi berättar bland annat om våra strategiska satsningar och vilka möjligheter vi ser för det nordiska kultursamarbetet i framtiden.
Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur uppmanar de nordiska samarbetsministrarna att ompröva ohållbara besparingar på kultur och utbildning
Nyhet

Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur uppmanar de nordiska samarbetsministrarna att ompröva ohållbara besparingar på kultur och utbildning

Utskottet har publicerat ett gemensamt uttalande om besparingar på kulturområdet i Nordiska ministerrådets budget för 2023.

Din ansökningsprocess

1. Din goda idé

Finslipa ditt projekt och hitta inspiration i tidigare stöttade projekt. Du kan eventuellt ansöka om Opstart eller Globus Opstart för att utveckla din idé.

2. Din ansökan

3. Svar och utbetalningar

Invänta svar på din ansökan. Se vad du ska göra efter att du har fått stöd

Fonden har beviljat 6 miljoner danska kronor i årets andra utdelning av projektstöd
Nyhet

Fonden har beviljat 6 miljoner danska kronor i årets andra utdelning av projektstöd

Denna gång har fonden beviljat projektstöd till 37 projekt med ett sammanlagt belopp på 6 003 000 danska kronor. Fonden mottog 133 giltiga ansökningar senast den 2 maj då tidfristen löpte ut.
Uttalande från Nordiska konstnärsrådet om neddragningar på Nordiska ministerrådets kulturbudget
Nyhet | Kulturpolitik

Uttalande från Nordiska konstnärsrådet om neddragningar på Nordiska ministerrådets kulturbudget

Nordiska konstnärsrådet kräver att Nordiska ministerrådets kulturbudget återställs och förstärks. Det nordiska konstnärsrådet utgörs av de nationella konstnärsråden i de nordiska länderna – KLYS, BIL, Forum Artis, Danskt Konstnärråd, Kunstnernettverket och Samisk Kunstner-förbund – som tillsammans representerar nästan 100 000 yrkesverksamma kulturskapare inom olika konstområden i Norden.

31 MILJONER

Nordisk Kulturfond bidrar med omkring 31 miljoner danska kronor varje år.

1300 ansökningar

Nordisk Kulturfond tar emot ca 1300 ansökningar varje år.

340 projekt

Cirka 180 får stöd till projekt, 105 får stöd till Opstart och 57 får stöd till Puls varje år.