Till Webbplatsen

Den kulturpolitiske konference Folk och Kultur afholdes i år for sjette gang fra den 8-11 februar i Eskilstuna. 

Det er fjerde år i træk, at Nordisk kulturfond deltager i Folk och Kultur. At fonden i så mange år har prioriteret at deltage aktivt i konferencen, forklarer Benny Marcel i et interview med Folk och Kultur som vigtigheden af at styrke og holde ild i en løbende debat om kulturpolitikkens udvikling:  

Folk och Kultur har nog aldrig haft så stor relevans som i den tid vi lever i just nu. Frågor som varför vi behöver kulturpolitiska insatser och hur vi kan värna om de fria kultur- och demokratiprinciperna genom ökat samarbete måste ständigt diskuteras. Förhoppningsvis kan Folk och Kultur vara den språngbräda och inspiration för det kunskaps- och erfarenhetsutbyte som är så nödvändig för alla oss som arbetar inom det konst- och kulturpolitiska området.

Fonden modererer i år to samtaler med svenske partiledere, henholdsvis Nooshi Dadgostar fra Vänsterpartiet og Per Bolund fra Miljöpartiet. Begge samtaler vil centrere sig om et kunstværk, der skal fungere som springbræt for en videre diskussion om kunstens betydning for fællesskabet, og for den retning, som fællesskabet udvikler sig i.

Hertil deltager fonden også i flere paneldebatter og samtaler. De tæller blandt andet en samtale med Cilla Benkö - administrerende direktør for Sveriges Radio - om den svenske radios rolle i et demokratisk samfund og i en ændret sikkerhedspolitisk situation; paneldebattenOffentlig och privat finansiering i skön förening (?) - exempel från Norge; Debatten Scenkonstens framtida ledare om situationen for og kravene til scenekunsten fremtidige ledere; samt samtalenScenkonsten – steget före inom kompetensutveckling och karriärväxling der centrerer sig om de nye progressive arbejdsmarkedstiltag, som scenekunst-branchen har gennemført for at sikre scenekunstneres arbejdsfleksibilitet og kompetenceudvikling.

Og at fondens tilstedeværelse i debatter og samtaler på konferencen er essentiel, kæder Benny Marcel sammen med fondens mulighed for at repræsentere et bredere nordisk perspektiv ved den svenske konference. I kultursamarbejdet mellem de nordiske lande findes nemlig et essentielt potentiale for at styrke kulturen og frembringe ny viden og udvikling, mener han: 

Tidigare i historien fanns ett tydligt utbyte av idéer, samhällsdebatt och kulturella strömningar mellan de nordiska länderna [...]. Skulle vi kunna föreställa oss att något liknande skulle kunna ske idag? Det nordiska samarbetet har nog sällan varit hetare än idag. Låt oss ta vara på den på bästa sätt och bidra till att sätta dagordningen för vad vi kan göra tillsammans i Eskilstuna under Folk och Kultur.

Du kan læse hele interviewet med Benny Marcel her.

Du kan finde hele programmet på Folk och Kulturs hjemmeside.