Nasa Q1p7bh3shj8 Unsplash

Direktør for Nordisk Kulturfond, Benny Marcel, udtaler:
”Med Globus vil vi tydeliggøre vores rolle som en fond, der gennem vores støtte til projekter og løbende forankringsarbejde skaber øget kulturudveksling og social bæredygtighed. Ved at give et nyt rum til særligt den yngre generation af kunstnere skaber vi grobunden for at udvikle en kreativ region med en mangfoldighed af kulturelle udtryk, som baserer sig på deres idéer om innovation, mobilitet og integration.”

Stedtfortrædende direktør for Nordisk Kulturfond, Eline Sigfusson, udtaler:
”Globus er et ambitiøst og langsigtet program. Det er første gang, at vores bestyrelse har besluttet et program over så lang en periode, og det giver for alvor mulighed for, at kunstnerne og kulturudøverne kan etablere de dybe og langvarige netværk, som vi ved er grundstenen til kultursamarbejde og den kunstneriske udvikling. Globus skal give kulturlivet mulighed for at bryde med både nationale og mentale grænser i en grænsetid og samle os omkring det åbne og pulserende Norden.”

En ny måde at tænke støtte på
Med Globus ønsker vi også at tænke kulturstøtten på en anden måde. Så i modsætning til fondens andre programmer som Puls, Handmade og Opstart er der i dette program intet kriterie om regionalt samarbejde. Tværtimod vil vi støtte projekter, der ikke kan laves i Norden alene. Vi vil herigennem skabe projekter, der bruger kunst og kreativitet som katalysator for samtaler med yngre generationer og Nordens nye borgere. Projekter, der kan være med til at udvikle det offentlige rum, skabe nye fællesskaber, der hæver sig over de sprog og forskelligheder, der skiller os, og få nye ting til at opstå i vores fælles demokrati.

Pilotprojekter i 2020
Det nye program vil det første år blive testet på få, udvalgte pilotprojekter. Her vil vi få konkrete erfaringer med projekter, som kan lede til et mere åbent støtteprogram med forskelligartede indfaldsvinkler. Alle vores pilotprojekter sigter på at favne og gå i dialog med den yngre generation af kunstnere, institutioner og kulturudøvere for at tydeliggøre deres stemme. I disse pilotprojekter arbejder vi sammen med række forskellige partnere i Norden og uden for Norden, som er med til at sikre en bredere finansiering og et langsigtet fokus.

Sammen med partnere i Rusland, Canada og Norden bringer vi unge kreative netværk sammen i det arktiske, så de kan skabe idéer og dermed være med til at skabe social bæredygtighed for unge i det arktiske.

Vi undersøger sammen med talentorganisationer, hvad der skal til, for at yngre talentfulde kunstnere kan realisere deres drømmeprojekter med udgangspunkt i globalt samarbejde.

Vi styrker samtalen om Norden som kunst og kulturscene og skaber et nyt internationalt netværk for kritisk tænkning, der skal understøtte nordiske kunstnere og kulturudøveres vej frem på den globale scene.

Og vi laver demokratiske projekter på gadeplan og undersøger, hvordan kunstnerisk mobilitet kan gøres lettere mellem Norden som udviklet region og andre steder i verden, som ikke har lignende forudsætninger. Her vil vi sammen med fx Unesco styrke dialogen om de kulturelle udtryksformers mangfoldighed og kulturpolitikkens forskelligartede rolle i verden. Dette ser vi som centralt for at bane vejen for det globale kulturelle samarbejde i Norden og uden for Norden.

Med Globus skriver vi et nyt kapitel i vores historie. Vi giver plads til globale perspektiver på vores del af verden. Intentionen er, at vi møder kunstnerne, der hvor de er, støtter med tillid og risikovillighed og giver mulighed for at lade det nordiske vokse sig større end Norden.