Partnerskabsprojekter

Som en del af strategien 2019-2025 arbejder vi i Nordisk Kulturfond med en ny type strategiske partnerskaber og udviklingsprojekter, som ikke ligger inden for rammerne af vores andre støtteprogrammer. Her kan du læse mere om arbejdet og de aktuelle samarbejdsprojekter.

Partnerskaber er vejen til ny viden og langsigtet engagement

Siden 2020 er vi i Nordisk Kulturfond gået sammen med en række aktører og organisationer om udviklingsprojekter og tiltag, der kan bidrage til ny viden om kunst- og kulturfeltet og stimulere policy-udvikling på forskellige områder.

Gennem projekter om temaer som bæredygtig udvikling for kulturinstitutioner og kunstens intervention med sundhed er vi med til at bringe kunsten og kulturen ind i nogle nye samtaler og opnår et nyt og langsigtet engagement i det nordiske kultursamarbejde.

Arbejdet med partnerskaber bygger på vores arbejde og indsatser gennem mange år inden for netværksopbygning og kulturpolitisk udvikling på nordisk niveau. Som en nordisk fond, både forankret i det politiske system og udøvende kunst- og kulturfelt, har vi mulighed for at indtage en aktiv rolle som facilitator og sikre fleksible rammer for udvikling og undersøgelse af tiltag, der er med til at bidrage til en gensidig forståelse af kunstens og kulturens rolle i udvikling af vores samfund.

Under aktuelle samarbejder kan du bl.a. læse om følgende projekter:

Samarbejde med Bikubenfonden om udviklingsforløb for kulturinstitutioner
Sammen med Bikubenfonden har vi sammensat et udviklingsforløb for kulturinstitutioner, der skal hjælpe dem med at realisere deres potentiale. Formålet er at skabe nye muligheder og sikre kunstinstitutioners bæredygtige udvikling bl.a. ved at styrke institutionernes indsigt i og overblik over egen forretningsstrategi identificere og udvikle en række konkrete udviklingsaktiviteter, som adresserer institutionernes potentialer og behov for udvikling.  

Arts & Health Collective – Samarbejde med WHO
Projektet sammenbringer akademikere, kunstnere, kulturinstitutioner, sundhedspersonale og beslutningstagere fra flere forskellige lande i at udforske effektive og bæredygtige strategier til at integrere kunst og kultur bredt i sundhedssektoren.

Critical Voices – Samarbejde med UNESCO
Projektet søger at styrke dialogen om de kulturelle udtryksformers mangfoldighed og kulturpolitikkens forskelligartede rolle i verden.  

Udviklingsstøtte

I forbindelse med partnerskabsprojekter kan fonden uddele strategisk udviklingsstøtte. Støtten kan tildeles projekter karakteriseret ved en forsøgsmæssig udvikling af temaer eller organiseringer, der har relevans for fondens strategi og fondens tematiske støtteprogrammer.

Læs mere om udviklingsstøtte
Samarbejde med Bikubenfonden om udviklingsforløb for kulturinstitutioner

Samarbejde med Bikubenfonden om udviklingsforløb for kulturinstitutioner

Gode ideer og talent er desværre ikke altid nok i kunst- og kulturbranchen. Organisatorisk tæft og strategisk fokus kan til gengæld hjælpe ideerne godt på vej og sikre gennemslagskraft. Derfor har vi sammen med den danske fond Bikubenfonden sammensat et udviklingsforløb for kulturinstitutioner, der skal hjælpe dem med at realisere deres potentiale.
Bæredygtighed i kulturen (Sustainability in culture)

Bæredygtighed i kulturen (Sustainability in culture)

Med Den europæiske grønne pagt (European Green Deal) har EU’s medlemslande forpligtet sig til et mål om klimaneutralitet inden 2050. Samtidig har FN’s verdensmål givet os et fælles ordforråd og en mere holistisk forståelse af bæredygtighed. Kultursektoren nævnes ofte som en vigtig drivkraft for bæredygtig udvikling, men det er alligevel sjældent, at ambitionerne omsættes i praksis og at kunstnere og kulturaktører selv inddrages i at definere hvad denne rolle betyder.
Bæredygtighed
Center for musikkens økosystemer (Center for Music Ecosystems: Resilient Music Cities - Torshavn, Nuuk & Juneau)

Center for musikkens økosystemer (Center for Music Ecosystems: Resilient Music Cities - Torshavn, Nuuk & Juneau)

Hvordan kan musikkens økosystemer hjælpe med at udvikle bæredygtige og robuste samfund i geografisk isolerede steder i Norden og Alaska? Det er det centrale spørgsmål i projektet, der undersøger, hvad gør Nuuk, Thorshavn og Juneau (Alaska) i stand til at absorbere en række stød og forstyrrelser, både indefra og udefra. Partnerskabet er en del af fondens temasatsning Globus.
Bæredygtighed | Musik | Policy
IFACCA Globus: Det globale syd

IFACCA Globus: Det globale syd

Når vi debatterer kunstnerisk frihed og kunstnerisk identitet i et globalt perspektiv har vi brug for mangfoldig og global deltagelse. Derfor har vi i Globus regi indgået i et partnerskab med IFACCA (International Federation of Arts Councils and Culture Agencies), der giver os mulighed for at invitere medlemslande og/eller deltagere fra det globale syd, som ellers ville være afskåret fra at deltage.
Globus
 Samarbejde med UNESCO om kunstnerisk ytringsfrihed

Samarbejde med UNESCO om kunstnerisk ytringsfrihed

Kunstnerisk frihed er det vigtigste vi har. Sammen med UNESCO har vi derfor samlet en nordisk alliance, der skal styrke det internationale samarbejde om at sikre at kunstnere, kulturaktører, forskere og formidlere kan tænke, producere og formidle kreativt og frit, også når covid19-pandemien ligger bag os.
UNESCO | Policy | Globus
The Arts & Health Collective: Creative Solutions for Complex Challenges

The Arts & Health Collective: Creative Solutions for Complex Challenges

At beskæftige sig med kunst er godt for mennesker, og kan på helt konkrete måder forbedre vores liv og sundhed. Alligevel har vi begrænset viden om hvordan man integrerer kunst og kultur i sundhedssektoren. Det vil WHO og Nordisk kulturfond ændre gennem et samarbejdsprojekt.
WHO | Policy | Globus
Vis mere

Principper for udviklingsstøtte

I de seneste år har vi i Nordisk Kulturfond arbejdet for at udvikle en tydelig og mere målrettet tilgang til uddeling af støtte. Med en differentieret støtte sikrer vi at fondens bevillinger kan ramme både bredt og dybt.

Som et led i at udvide kredsen af væsentlige interessenter i det nordiske kultursamarbejde og understøtte fondens strategiske indsatser, kan fonden uddele udviklingsstøtte til nye nordiske partnerskaber. Udviklingsstøtten er en ny form for finansiering af strategiske samarbejder og udviklingsprojekter, som ikke ligger inden for rammerne af fondens andre støtteprogrammer.

Vi har fastlagt følgende principper, som skal kendetegne fondens arbejde med og tildeling af udviklingsstøtte:

  • Udviklingsstøtten uddeles til projekter karakteriseret ved en forsøgsmæssig udvikling af temaer, der har relevans for fondens strategi eller udvikling af fondens temasatsninger.
  • Udviklingsstøtten tildeles projekter, der udvikles som tættere samarbejder, så partnerne, herunder Nordisk Kulturfond, over en afgrænset periode kan følge projekterne og indhente unik og relevant viden.
  • Inden for rammerne af udviklingsstøtte, kan der indgås såvel kortere som flerårige rammeaftaler med partnere, som arbejder for at udvikle relevante emner eller indsatsområder i Nordisk Kulturfonds strategi, og som understøtter fondens formål.
  • Der kan ikke ansøges om udviklingsstøtte. Udvælgelse af projekter, fx partnerskaber, der tildeles udviklingsstøtte, sker på baggrund af fondens eksterne dialog- og
    netværksarbejde. Fondens midler udbetales og følges op efter reglerne om projekttilskud i Nordisk Kulturfond.