Tuen saajalle

Jos projektisi saa Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta apurahan, saat sähköpostitse tiedon apurahan suuruudesta ja ehdoista. Sähköpostissa kerrotaan maksatuspyyntöjen tekemisestä ja apurahan käyttöä koskevista säännöistä.

Jos projektisi saa Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta apurahan, saat sähköpostitse tiedon apurahan suuruudesta ja ehdoista. Sähköpostissa kerrotaan maksatuspyyntöjen tekemisestä ja apurahan käyttöä koskevista säännöistä.

Apuraha enintään 200.000 DKK

1. Erä 85%

Ensimmäisen erän (85 %) maksatuspyyntö tulee lähettää Omalta sivulta.

Projektin toteutus

Toteutat projektisi.

Viimeinen erä 15%

Viimeinen erä (15 %) maksetaan sen jälkeen, kun rahasto on hyväksynyt projektin loppuraportin ja tilityksen. Ne on toimitettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa projektin päättymisestä.

Apuraha yli 200.000 DKK

1. Erä 40%

1. erän (40 %) maksatuspyyntö tulee lähettää Omalta sivulta.

Projektin toteutus

Toteutat projektisi.

2. Erä 45%

Apurahan 2. erän (45 %) maksatuspyyntö tulee lähettää projektikauden puolivälissä.

Viimeinen erä 15%

Kolmas erä (15 %) maksetaan sen jälkeen, kun rahasto on hyväksynyt projektin loppuraportin ja tilityksen. Ne on toimitettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa projektin päättymisestä.

1. erä

Ensimmäinen erä voidaan maksaa heti myöntämispäätöksen jälkeen. Lähetä maksatuspyyntö Omalta sivulta. Siellä sinun tulee vahvistaa, että projekti toteutetaan hakemuksessa kuvatulla tavalla (etenkin pohjoismaisten osallistujien osalta). Lähetä Omalta sivulta myös mahdollisissa erityisehdoissa vaaditut asiakirjat (esim. osallistujaluettelo, ohjelma tai aikataulu). Täytä lopuksi tilitiedot ja ilmoita, millä tavoin aiot kertoa rahaston apurahasta projektin yhteydessä.

Ensimmäisen erän maksatuspyyntö käsitellään yleensä kymmenessä työpäivässä.

2. erä, jos apuraha on enintään 200 000 DKK

Täytä Omalta sivulta löytyvä projektin loppuraporttilomake viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hakemuksessa ilmoittamasi päättymispäivän jälkeen.

Sinua pyydetään myös kuvailemaan pohjoismaisesta yhteistyöstä saamiasi tärkeimpiä kokemuksia sekä liittämään mukaan tilitys, josta ilmenevät projektin kokonaistulot ja -menot. Tilityksessä kannattaa käyttää rahaston lomaketta, mutta se ei ole pakollista.

Käsittelyaika on yleensä kymmenen työpäivää, ja viimeinen erä on aina 15 % apurahan kokonaismäärästä.

 

2. erä, jos apuraha on yli 200 000 DKK

Jos apuraha on yli 200 000 Tanskan kruunua, se maksetaan kolmessa erässä. Kirjaudu noin projektikauden puolivälissä Omalle sivulle ja vahvista, että projekti etenee suunnitellusti, tai ilmoita ensimmäisen maksuerän jälkeen mahdollisesti tapahtuneista muutoksista.

Toisen erän maksatuspyyntö käsitellään yleensä kymmenessä työpäivässä. 

3. erä, jos apuraha on yli 200 000 DKK

Täytä Omalta sivulta löytyvä projektin loppuraporttilomake viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hakemuksessa ilmoittamasi päättymispäivän jälkeen. Sinua pyydetään myös kuvailemaan pohjoismaisesta yhteistyöstä saamiasi tärkeimpiä kokemuksia.

Mukaan tulee liittää tilitys, josta ilmenevät projektin kokonaistulot ja -menot. Tilityksessä kannattaa käyttää rahaston lomaketta, mutta se ei ole pakollista.

Jos apuraha ylittää 200 000 Tanskan kruunua, liitä mukaan myös tilintarkastajan tarkastuslausuma. Käsittelyaika on yleensä kymmenen työpäivää, ja viimeinen erä on aina 15 % apurahan kokonaismäärästä.

Projektikauden aikaiset muutokset?
Jos projektiin tehdään merkittäviä muutoksia hakemuksen lähettämisen jälkeen, niihin on saatava rahaston sihteeristön ennakkohyväksyntä. Muutokset ovat merkittäviä, jos ne liittyvät esimerkiksi pohjoismaisiin osallistujiin (eli projektin pohjoismaisiin pääyhteistyökumppaneihin) tai projektikauden pituuteen.

Rahastoon tulee ottaa yhteyttä myös siinä tapauksessa, että projektinjohtaja vaihtuu. Sihteeristön hyväksyntää ei tarvita pienehköihin muutoksiin, jotka koskevat osallistujaluetteloa, aikataulua ja ohjelmaa.

Jos apuraha on käytetty muuhun kuin hakemuksessa kuvailtuun toimintaan, rahasto voi pienentää apurahaa tai vaatia koko apurahan takaisinmaksua. Jos tilitys on ylijäämäinen, rahastolla on oikeus vaatia takaisin oma osuutensa ylijäämästä. Rahaston osuus mahdollisesta ylijäämästä vastaa rahaston osuutta projektin kokonaisrahoituksesta. Jos takaisinmaksuvaatimusta ei noudateta, rahasto siirtää asian perintään.

Kirjanpito
Tilityksen lukuja ei saa pyöristää. Niiden on vastattava projektin todellisia kuluja, jotka on voitava todentaa liitteillä.

Muista säilyttää kirjanpito
Pohjoismainen kulttuurirahasto ja rahaston tilintarkastuksesta vastaava Tanskan valtiontalouden tarkastusvirasto voivat enintään viiden vuoden ajan tilityksen tekemisestä vaatia nähtäväkseen kirjanpidon tositteita. Kaikki tositteet on siis apurahan suuruudesta riippumatta säilytettävä viiden vuoden ajan tilityksen teon jälkeen.

Jos olet saanut Pohjoismaisen kulttuurirahaston apurahan, rahasto tulee mainita projektin julkistuksessa ja esittelyssä. Lisäksi sinun tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää rahaston logoa.

Rahasto on mainittava kaikessa projektin kirjallisessa aineistossa sekä projektin verkkosivuilla ja digitaalisissa tuotannoissa.

Logo on vakiomuotoinen, eikä skaalausta saa muuttaa.

Rahaston logo
Painotuotteisiin:
Nordisk Kulturfond Norden painotiedosto

Verkkoon: 
Nordisk Kulturfond Norden, RGB, JPEG-tiedosto

HANDMADE
Painotuotteisiin:
HANDMADE LOGO black (ai)
HANDMADE LOGO white (ai)

Verkkoon:
HANDMADE LOGO black (png)
HANDMADE LOGO white (png)


puls
Painotuotteisiin:
puls LOGO black (ai)
puls LOGO white (ai)
puls LOGO black with descriptor (ai)
puls LOGO white with descriptor (ai)

Verkkoon:
puls LOGO black (png)
puls LOGO white (png)
puls LOGO black with descriptor (png)
puls LOGO white with descriptor (png)

Jos projektisi saa Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta apurahan, saat sähköpostitse tiedon apurahan suuruudesta ja ehdoista. 

Tämä tarkoittaa, että sinut on nimetty puls-järjestäjäksi ja olet osa Pohjoismaisen kulttuurirahaston puls-musiikkipanostusta. Voit olla puls-järjestäja kolme vuotta.

Alta löydät ohjeet maksatuspyyntöjen sekä loppuraportin ja -tilityksen tekemiseen. 

1. Projektin muutokset
Tuki voidaan käyttää vain hakemuksessa kuvailtuun toimintaan.  

Hakemukseen sisältyneestä ohjelmistosta voidaan muuttaa enintään 1/3 ilman Pohjoismaisen kulttuurirahaston ennakkohyväksyntää, kunhan ohjelmisto täyttää senkin jälkeen puls-kriteerit. Jos enemmän kuin 1/3 konserteista muuttuu, muutoksiin on saatava rahaston hyväksyntä.

Kaikki ohjelmistomuutokset on lähetettävä osoitteeseen puls@norden.org, jotta rahasto voi dokumentoida puls-panostuksen konsertit ja artistit. 

Rahastoon tulee ottaa yhteyttä myös siinä tapauksessa, että projektista virallisesti vastaava taho tai projektinjohtaja vaihtuu.

2. Erityisehdot
Tukeenne liittyy erityisehtoja, jotka ilmenevät myöntämispäätöksestä. Tuen maksatus on mahdollista vasta erityisehtojen täytyttyä.

3. Maksatus
Tuki maksetaan Omalta sivulta tehtävien maksatuspyyntöjen perusteella. Voitte hakea koko summan maksatusta sen jälkeen, kun olette saaneet myöntämispäätöksen ja täyttäneet tuen ehdot. Muistakaa käyttää samaa käyttäjätunnusta kuin hakiessanne. Maksatusta on haettava ennen ensimmäisen konsertin järjestämistä.

Linkki omalle sivulle: https://projekt.nordiskkulturfond.org/

4. Vuosiarvioinnit ja puls-ohjelman jatkuminen
Kun haette tukea uudistetulle musiikkiohjelmistolle vuosiksi 2018 ja 2019, teidän on samalla lyhyesti arvioitava siihenastista puls-työtänne. Saatte rahastolta jatkolomakkeen kaudelle 2018-2019, joka on toimitettava rahastolle viimeistään 16. huhtikuuta 2018. Raportointi kauden 2017-2018 puls-konserteista on toimitettava viimeistään 1. lokakuuta 2018. 

5. Välitilitys
Teidän on osana vuotuista puls-raporttianne toimitettava myös välitilitys puls-projektistanne rahaston hyväksyttäväksi. 

Jos tilitys ei ole Tanskan kruunuina (DKK), ilmoittakaa valuutta ja käyttämänne valuuttakurssi.

Tilityksessä on oltava projektinjohtajan omakätinen allekirjoitus.

6. Loppuraportointi ja tilitys
Teidän on laadittava puls-projektinne loputtua loppuraportti ja viimeistä tukierää koskeva tilitys. Ne on lähetettävä Omalta sivulta viimeistään kolmen kuukauden kuluessa projektin päättymispäivästä.  

Tilitystä koskevat samat valuutta-, kurssi- ja allekirjoitusvaatimukset kuin välitilitystä.

Huom. Pohjoismainen kulttuurirahasto ja rahaston tilintarkastuksesta vastaava Tanskan valtiontalouden tarkastusvirasto voivat valita projekteja satunnaisesti tilintarkastukseen viiden vuoden ajan loppuraportoinnin jälkeen. Tilityksen liitteitä on siis säilytettävä viisi vuotta projektikauden päättymisestä.

7. Yli 200 000 Tanskan kruunun vuotuisen tuen tilintarkastusvaatimus

Jos puls-projektille on myönnetty yli 200 000 Tanskan kruunua vuodessa, hyväksytyn tilintarkastajan on tarkastettava ja vahvistettava projektin tilitys.

Projektinne tilintarkastajan tulee lukea rahaston verkkosivuilta löytyvä tilintarkastusohje.

8. Takaisinperintävaatimus
Jos tuki on käytetty muuhun kuin hakemuksessa kuvailtuun toimintaan, rahasto voi pienentää tukea tai vaatia koko tuen takaisinmaksua. Rahasto voi vaatia takaisinmaksua myös, mikäli projektinjohtaja ylittää loppuraportin ja (tilintarkastajan vahvistaman) tilityksen toimitusajan. 

Jos tilitys on ylijäämäinen, rahastolla on oikeus vaatia takaisin oma osuutensa ylijäämästä. Rahaston osuus mahdollisesta ylijäämästä vastaa rahaston osuutta projektin kokonaisrahoituksesta.

Jos takaisinmaksuvaatimusta ei noudateta, rahasto siirtää asian perintään.

9. Puls-ohjelman mainitseminen

Kaikkien konserttien sekä niiden julkistamisen ja esittelyn yhteydessä on käytettävä puls-logoa (täältä). Logo löytyy verkkosivuilta, joilla on myös käyttöä koskevat ohjeet.

Kehotamme tuensaajia jakamaan puls-toiminnastaan tietoa Facebookin puls-sivulla: https://www.facebook.com/pulsnordiclivemusic/.