Tuen saajalle

Jos projektisi saa Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta apurahan, saat sähköpostitse tiedon apurahan suuruudesta ja ehdoista. Sähköpostissa kerrotaan maksatuspyyntöjen tekemisestä ja apurahan käyttöä koskevista säännöistä.

Jos projektisi saa Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta Opstart- tai Globus Opstart -apurahan, saat sähköpostitse tiedon apurahan suuruudesta ja ehdoista. Sinun on tehtävä maksatuspyyntö Omalla sivulla, minkä jälkeen koko apuraha maksetaan yhdellä kertaa. Maksatuspyyntö on lähetettävä vuoden kuluessa apurahan myönnöstä.

HUOM! Tiedämme, että koronaviruksen aiheuttama tilanne vaikuttaa monien projektien aikatauluihin ja toteuttamiseen. Rahasto suhtautuu joustavasti kaikkiin tilanteesta johtuviin projektimuutoksiin. Jos projektisuunnitelmanne muuttuu merkittävästi, voitte liittää maksatuspyynnön yhteyteen kuvauksen muutoksista sekä uuden toteutussuunnitelman tai aikataulun projektille.

Oletko saanut tuen myöntämispäätöksen?

Tuen maksatus

Voit lähettää maksatuspyynnön Oman sivun kautta heti kun olet saanut myönteisen päätöksen hakemukseesi. Koko tuki maksetaan kerralla. Rahojen siirtyminen voi kuitenkin viedä jopa 10 pankkipäivää.

Projektin toteutus

Suoritat projektin antamasi aikataulun mukaisesti. Muistathan ilmoittaa suuremmista muutoksista ja käyttää logoamme kaikessa projektiin liittyvässä viestinnässä.

Projektin päätös

Sinun on lähetettävä Opstart-/Globus Opstart -projektin loppuraportti 3 kk sisällä projektin päättymisestä. Loppuraportti on täytettävä ja lähetettävä Oman sivun kautta. 

 

Projektin tulokset ja loppuraportti:

Opstart-/Globus Opstart -projektin loppuraportti on lähetettävä viimeistään 3 kuukauden kuluttua projektin päättymisen jälkeen. Loppuraportti on täytettävä ja lähetettävä Oman sivun kautta. Raportin yhteydessä sinun on myös vahvistettava allekirjoituksellasi, että olet käyttänyt rahat hakemuksessa kuvattuun tarkoitukseen. Projektin päättymispäivä on hakemuksessa ilmoitettu päivämäärä. 

Takaisinmaksuvaatimus:

Jos apuraha on käytetty muuhun kuin hakemuksessa kuvailtuun toimintaan, rahasto voi pienentää apurahaa tai vaatia koko apurahan takaisinmaksua. Rahasto voi vaatia apurahan takaisinmaksua myös siinä tapauksessa, jos apurahan saaja ei toimita loppuraporttia annetussa ajassa.

Jos tilitys on ylijäämäinen, rahastolla on oikeus vaatia takaisin oma osuutensa ylijäämästä. Rahaston osuus mahdollisesta ylijäämästä vastaa rahaston osuutta projektin kokonaisrahoituksesta.

Jos takaisinmaksuvaatimusta ei noudateta, rahasto siirtää asian perintään.

Pistokoetarkistukset:

Muista säilyttää tilityksen tositteet ja liitteet, koska valitsemme vuosittain joukon Opstart- ja Globus Opstart -tuen saajia pistokoetarkastukseen.

Jos projektisi saa Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta apurahan, saat sähköpostitse tiedon apurahan suuruudesta ja ehdoista. Sähköpostissa kerrotaan maksatuspyyntöjen tekemisestä ja apurahan käyttöä koskevista säännöistä.

1.1.2020 lähtien rahasto ottaa käyttöön yksinkertaistetun maksatusmallin. Uusi maksatuskäytäntö koskee vain uusia tuettuja projektia vuodesta 2020 lähtien. Kaikki projektit, joille tuki on myönnetty ennen vuotta 2020, tulevat seuraamaan aiempaa käytäntöä projektin loppumiseen asti. Lue täältä ohjeet aiemman maksatusmallin mukaisesti.

Tärkeää: Tiedämme, että koronaviruksen aiheuttama tilanne vaikuttaa monien projektien aikatauluihin ja toteuttamiseen. Rahasto suhtautuu joustavasti kaikkiin tilanteesta johtuviin projektimuutoksiin. Jos projektisuunnitelmanne muuttuu merkittävästi, voitte liittää maksatuspyynnön yhteyteen kuvauksen muutoksista sekä uuden toteutussuunnitelman tai aikataulun projektille.

Apuraha enintään 100 000 DKK tai projektin pituus alle 6 kuukautta

Tuen maksatus yhdessä erässä

Lähetä maksatuspyyntö Omalta sivulta. Sinun tulee vahvistaa, että projekti toteutetaan suunnitellusti. Lähetä myös mahdollisissa erityisehdoissa vaaditut asiakirjat. Muista lähettää pankkitodistus. Maksatuspyyntö on lähetettävä vuoden kuluessa tuen myöntämisestä.

Projektin toteutus

Toteutat projektisi suunnitelmien mukaisesti. Pohjoismainen kulttuurirahasto tulee mainita ja rahaston logoa tulee käyttää projektin julkistuksessa ja esittelyssä.

Projektin päätös

Lähetä loppuraportti 3 kuukauden sisällä projektin päättymisestä. Raportista tulee ilmetä erityisesti kokemukset pohjoismaisesta yhteistyöstä. Apurahan ylittäessä 200 000 DKK on mukaan liitettävä tilintarkastajan tarkastuslausuma.

Apuraha yli 100 000 DKK ja projektin pituus yli 6 kuukautta

Tuen ensimmäinen erä

Lähetä maksatuspyyntö Omalta sivulta. Sinun tulee vahvistaa, että projekti toteutetaan suunnitellusti. Lähetä myös mahdollisissa erityisehdoissa vaaditut asiakirjat. Muista lähettää pankkitodistus. Maksatuspyyntö on lähetettävä vuoden kuluessa tuen myöntämisestä.

Projektin toteutus

Toteutat projektisi suunnitelmien mukaisesti. Pohjoismainen kulttuurirahasto tulee mainita ja rahaston logoa tulee käyttää projektin julkistuksessa ja esittelyssä.

Tuen toinen erä

Apurahan toinen erä maksetaan automaattisesti projektikauden puolivälissä.

Projektin päätös

Lähetä loppuraportti 3 kuukauden sisällä projektin päättymisestä. Raportista tulee ilmetä erityisesti kokemukset pohjoismaisesta yhteistyöstä. Apurahan ylittäessä 200 000 DKK on mukaan liitettävä tilintarkastajan tarkastuslausuma.

OHJEET MAKSATUSPYYNTÖJEN SEKÄ LOPPURAPORTIN JA -TILITYKSEN TEKEMISEEN

Projektikauden aikaiset muutokset?
Jos projektiin tehdään merkittäviä muutoksia hakemuksen lähettämisen jälkeen, niihin on saatava rahaston sihteeristön ennakkohyväksyntä. Muutokset ovat merkittäviä, jos ne liittyvät esimerkiksi pohjoismaisiin osallistujiin (eli projektin pohjoismaisiin pääyhteistyökumppaneihin) tai projektikauden pituuteen.

Rahastoon tulee ottaa yhteyttä myös siinä tapauksessa, että projektinjohtaja vaihtuu. Sihteeristön hyväksyntää ei tarvita pienehköihin muutoksiin, jotka koskevat osallistujaluetteloa, aikataulua ja ohjelmaa.

Jos apuraha on käytetty muuhun kuin hakemuksessa kuvailtuun toimintaan, rahasto voi pienentää apurahaa tai vaatia koko apurahan takaisinmaksua. Jos tilitys on ylijäämäinen, rahastolla on oikeus vaatia takaisin oma osuutensa ylijäämästä. Rahaston osuus mahdollisesta ylijäämästä vastaa rahaston osuutta projektin kokonaisrahoituksesta. Jos takaisinmaksuvaatimusta ei noudateta, rahasto siirtää asian perintään.

Kirjanpito
Tilityksen lukuja ei saa pyöristää. Niiden on vastattava projektin todellisia kuluja, jotka on voitava todentaa liitteillä.

Muista säilyttää kirjanpito
Pohjoismainen kulttuurirahasto ja rahaston tilintarkastuksesta vastaava Tanskan valtiontalouden tarkastusvirasto voivat enintään viiden vuoden ajan tilityksen tekemisestä vaatia nähtäväkseen kirjanpidon tositteita. Kaikki tositteet on siis apurahan suuruudesta riippumatta säilytettävä viiden vuoden ajan tilityksen teon jälkeen.

Jos sinut hyväksytään jatkamaan Puls-järjestäjänä vuosina 2020-2021, saat sähköpostitse tiedon tuen suuruudesta ja ehdoista. Alla on kuvattu, kuinka haet tuen maksatusta ja kuinka noudatat Pohjoismaisen kulttuurirahaston tukea koskevia sääntöjä.

Tulet toimimaan Puls-järjestäjänä loppuvuodesta 2020 heinäkuuhun 2021 saakka.

TUEN MAKSATUS

Tuki voidaan maksaa heti, kun olet saanut ilmoituksen päätöksestämme. Maksatusta haetaan Oma sivun kautta. Sinun on vahvistettava, että projekti etenee hakemuksen mukaisesti.

Sinun tulee myös toimittaa kaikki tarvittava lisämateriaali, jos tukipäätös perustuu erityisiin ehtoihin.

Lopuksi täytät pankkitietosi lomakkeeseen ja liität vaadittavan pankkitodistuksen (Bank Verification Letter).

Käsittelyaika on noin 10 arkipäivää.

ERITYISEHDOT

Sinun tulee markkinoida ja mainita aktiivisesti Puls-ohjelma osana viestintää.

Sinun on osallistuttava vuosittaiseen Puls-verkoston kokoukseen. Valitettavasti emme pysty totetuttamaan suunniteltua tapaamista Reykjavikissa marraskuussa 2020. Tapaaminen on siirretty marraskuulle 2021.

Sinun täytyy aktiivisesti pitää huolta siitä, että rahastolla on päivitetty tieto Puls-ohjelmaan liittyvästä esitystoiminnasta.

Sinun on toimitettava vuosittain raportti ja tilitys Puls-toimintaan liittyen.

MUUTOKSET PROJEKTISSA

Merkittävien muutosten ilmaantuessa tulee sinun hakea rahaston hyväksyntä muuttuneeseen ohjelmaan.

Voit muuttaa enintään kolmasosan hakemuksessa olleesta esitysohjelmasta ilman Pohjoismaisen kulttuurirahaston hyväksyntää sillä ehdolla, että ohjelma täyttää edelleen Puls-ohjelman kriteerit.

Sinun tulee myös ottaa yhteyttä rahastoon, jos siirrät virallisen vastuun projektista jollekin muulle osapuolelle tai jos projektipäällikkö vaihdetaan.

Jos Puls-tukea käytetään muihin kuin hakemuksessa kuvattuihin aktiviteetteihin, rahasto voi vähentää tuen määrää tai vaatia, että koko summa maksetaan takaisin.

Loppuraportointi ja tilitys
Kun Puls-projektisi on saatu päätökseen, sinun on toimitettava loppuraportti ja tilitys myönnetystä tuesta. Raportti on lähetettävä Oman sivun kautta viimeistään 3 kuukautta projektin päättymisen jälkeen.

TILITYS

Oman sivun kautta täytettävän tilityksen luvut tulee esittää Tanskan kruunuissa.

Tilityksestä pitää selkeästi ilmetä projektin kaikki tulot ja menot. Tilityksen lukuja ei saa pyöristää. Niiden on vastattava projektin todellisia kuluja, jotka on voitava todentaa liitteillä.

Tilityksen tulee olla projektipäällikön allekirjoittama.

Kaikki Pohjoismaisen kulttuurirahaston apurahat jaetaan Tanskan kruunuissa (DKK). Mikäli lopullinen tilitys ei ole tehty tanskankruunuissa, tulee tilityksessä mainita se valuuttakurssi, jota käytetään tanskankruunun ja toisen valuutan välillä.

YLIJÄÄMÄ

Jos tilitys on ylijäämäinen, rahastolla on oikeus vaatia takaisin oma osuutensa ylijäämästä. Rahaston osuus mahdollisesta ylijäämästä vastaa rahaston osuutta projektin kokonaisrahoituksesta. Jos takaisinmaksuvaatimusta ei noudateta, rahasto siirtää asian perintään.

Rahaston ei tarvitse vaatia ylijäämän takaisinmaksua, jos vähintään 50-prosentin osarahoitus on toteutunut Puls-projektissa.

YLI 200 000 TANSKAN KRUUNUN APURAHOJEN TILINTARKASTUSVAATIMUS

Jos Puls-apuraha on yli 200 000 Tanskan kruunua, hyväksytyn tilintarkastajan on tarkastettava ja vahvistettava projektin tilitys.

Projektin tilintarkastajan tulee lukea rahaston verkkosivuilta löytyvä tilintarkastusohje.

MUISTA SÄILYTTÄÄ KIRJANPITO

Pohjoismainen kulttuurirahasto ja rahaston tilintarkastuksesta vastaava Tanskan valtiontalouden tarkastusvirasto voivat enintään viiden vuoden ajan tilityksen tekemisestä vaatia nähtäväkseen kirjanpidon tositteita. Kaikki tositteet on siis apurahan suuruudesta riippumatta säilytettävä viiden vuoden ajan tilityksen teon jälkeen.

PULS-TUEN EHDOT

Pohjoismaisella kulttuurirahastolla on oikeus vaatia tuen takaisinmaksua milloin vain, jos Puls-järjestäjä ei enää täytä Puls-ohjelman kriteerejä. Rahasto voi myös tarvittaessa vaatia takaisinmaksua, jos Puls-konserttiohjelma ei täytä Puls-ohjelman kriteerejä.

Tuen saajan on liitettävä Omalla sivulla lähetettävään maksatuspyyntöön pankista saatu todistus, josta käy ilmi ilmoitetun pankkitilin omistaja. Jos olet toimittanut vahvistuksen rahastolle jo aiemmin, eikä tilinumero sen jälkeen ole muuttunut, ei vahvistusta tarvitse lähettää uudelleen.

Todistus on lähetettävä pdf-tiedostona ja sen on sisällettävä seuraavat tiedot:

  • Tilin omistajan nimi, osoite, mahdollinen organisaatiotunnus
  • Tilinumero, sis. BIC/SWIFT, IBAN (Euroopassa) Clearingscode (Euroopan ulkopuolella). Huom! Jos tuki maksetaan tanskalaiselle pankkitilille, todistuksessa on ilmoitettava rekisteröinti- ja tilinumero IBAN-numeron sijaan.
  • Pankin nimi, osoite ja organisaatiotunnus
  • Yhteyshenkilö pankissa mahdollisia yhteydenottoja varten
  • Päiväys
  • Kirjeessä on oltava pankin leima tai allekirjoitus
  • Rahasto hyväksyy todistukset seuraavilla kielillä: englanti, ruotsi, tanska, norja.
  • Tieto valuutasta, jossa maksu toivotaan suoritettavan, mikäli pankkisi ei hyväksy maksuja Tanskan kruunuissa.

 

 

Jos olet saanut Pohjoismaisen kulttuurirahaston apurahan, rahasto tulee mainita projektin julkistuksessa ja esittelyssä. Lisäksi sinun tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää rahaston logoa.

Rahasto on mainittava kaikessa projektin kirjallisessa aineistossa sekä projektin verkkosivuilla ja digitaalisissa tuotannoissa.

Logo on vakiomuotoinen, eikä skaalausta saa muuttaa.

Rahaston logo
Painotuotteisiin:
Nordisk Kulturfond Norden painotiedosto

Verkkoon: 
Nordisk Kulturfond Norden, RGB, JPEG-tiedosto

Globus Opstart
Painotuotteisiin:
Globus Opstart LOGO black (ai)
Globus Opstart LOGO white (ai)

Verkkoon:
Globus Opstart LOGO black RBG (jpg)
Globus Opstart LOGO black CMYK (jpg)
Globus Opstart LOGO black RBG (png)
Globus Opstart LOGO white RGB (png)Puls
Painotuotteisiin:
Puls LOGO black (ai)
Puls LOGO white (ai)
Puls LOGO black with descriptor (ai)
Puls LOGO white with descriptor (ai)

Verkkoon:
Puls LOGO black (png)
Puls LOGO white (png)
Puls LOGO black with descriptor (png)
Puls LOGO white with descriptor (png)