Projektambassadörer

Nordiska kulturfondens projektambassadörer

Nordiska Kulturfondens projektambassadörer bidrar till att mobilisera nya aktörer, förkorta vägen för sökande till fonden och öka medvetenheten om fonden. Genom sina egna nätverk och utifrån sina egna erfarenheter kan ambassadörerna nå potentiella ansökare och ge råd om hur man genomför nordiska kulturprojekt. Projektambassadörerna kommer från alla nordiska länder och de arbetar dagligen inom olika sektorer i kulturvärlden.

Jonatan Habib Engqvist 

jonatan(at)philosophy.se

Jonathan Habib Engqvist är teoretiker, kurator, lärare och freelancer. Han har producerat olika internationella program och utställningar bland annat i Norge, Sverige och Island. Han har också skrivit och redigerat många publikationer och böcker.

Astri Fremmerlid

astrif(at)perspektivet.no

Astri Fremmerlid har en omfattande karriär inom museer och kulturarv. Hon var projektledare för etableringen av Perspektivet Museum i Tromssa i 1993 och har arbetat som museets direktör sedan 1995. Astri har också arbetat som museumslektor vid Universitetsmuseet i Tromssa och ledare för Trondarnes Distriktsmuseum. Hon är utbildad fil. kand. i etnologi, sociologi och geografi vid Universitetet i Bergen.

Mikaela Westerlund

toimisto(at)walhalla.fi

Mikaela Westerlund är verksamhetsledare för filmbyrån Walhalla samt regional filmsekreterare för Finlandssvenskt filmcentrum som arbetar för en aktiv och levande filmkultur på svenska i Finland. Hon har studerat nordisk litteratur, mediekultur och videoproduktion och jobbar också med manus och regi för film och tv.

Sofia Enros

sofia(at)mildredsswingskola.ax

Sofia Enros från Åland är swingdansare med hot jazz som passion. Hon har varit projektledare för många olika dansfestivaler och tillsammans med sin partner Daniel Johansson undervisar hon i dansstilarna från 1920- och 30-talet runt omkring i Europa och USA. Till vardags arbetar Sofia som verksamhetsledare för den åländska hbt-föreningen Regnbågsfyren som brinner för utveckling, utbyte, åldersintegrerade mötesplatser och aktivt deltagande.

Jette Sunesen

jsu(at)aarhus.dk

Jette Sunesen, ledare av Aarhus Litteraturcenter, har studerat litteratur- och konsthistoria. Sedan 1996 har hon arbetat med utvecklingen och spridningen av det litterära landskapet i Aarhus bl.a.  genom föreningen Litteraturen på Scenen, Kulturhus Aarhus, Aarhus Festuge och, sedan 2012, som ledare av Aarhus Litteraturcenter. Jette har genom åren deltagit i många samarbeten och stora projekt med nationella och internationella partner. Genom detta har hon byggt upp ett stort nätverk och fått en gedigen kunskap av de litterära och konstnärliga miljöerna.

Søren B. Kristensen

rocktraum(at)gmail.com

Søren B. Kristensen är fondens puls-projektambassadör. Søren är drivkraften bakom många olika aktiviteter, koncerter och musikföreningar i Danmark, bl.a. musikprojektet Nordic Band Camp, skivbolagsgemenskapen Labelkollektiv och Nordkraft (kraftcenter for kultur og fritid i Aalborg). Søren är medlem av Statens Konstfonds projektstödskomitté för musik 2016-2017 och under åren 2010-2013 var han ordförande för ORA – Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere.

Mari Savio

savionmari(at)gmail.com

Mari Savio är fondens HANDMADE-projektambassadör. Hun bidrar till att mobilisera nya aktörer och ger råd om hur man genomför nordiska kulturprojekt. Mari arbetar som designer, ofta i DIY-relaterade projekter, och utvecklar designperagogiskaprojekter i SuoMu – Föreningen för designfostran i Finland. Hon har arbetat som Länskonstnär i Taike - Centeret för konstfrämjande och utgivit flera böcker.

Olivur Eystberg

olivur(at)tutl.com

Olivut Eystberg är skivbolagsmedarbetare och butikschef för det färöiska skivbolaget Tutl. Han är utbildad bokhandlare och har också arbetat för många år som filmtekniker och -operatör. Han är engagerad i Havnar Jazzfelag, som bl.a. står för musikfestivalen Vetrajazz, och intresserar sig dessutom mycket för konstfotografi.

Nivi Christensen

nich(at)sermersooq.gl

Föräldraledighet.
Nivi Christensen är museichef för Konstmuseet i Nuuk. Hon har producerat flera konstutställningar och har arbetat för att sprida kunskap om grönländsk konst. Hon har studerat konsthistoria och skrivit artiklar speciellt för den grönländska konst- och kulturtidningen Neriusaaq, men har också bidragit till flera böcker om grönländsk konst.