Projektambassadörer

Nordiska kulturfondens projektambassadörer

Nordiska Kulturfondens projektambassadörer bidrar till att mobilisera nya aktörer, förkorta vägen för sökande till fonden och öka medvetenheten om fonden. Genom sina egna nätverk och utifrån sina egna erfarenheter kan ambassadörerna nå potentiella ansökare och ge råd om hur man genomför nordiska kulturprojekt. Projektambassadörerna kommer från alla nordiska länder och de arbetar dagligen inom olika sektorer i kulturvärlden.

Inger Margrethe Stoveland

inger.m.stoveland(a)uia.no

Inger Margrethe Stoveland är ledare för Fluks – Center för ung konst och kultur vid Universitetet i Agder. Hon arbetar lokalt, nationellt och internationellt med projekt som hjälper unga konstnärer. Hon har varit med bl.a. i projektet Platform Nord – en arena för unga nordiska konstnärer. Inger har studerat litteraturvetenskap, konst och administration. Hon har även jobbat aktivt som scenkonstproducent.

Jonatan Habib Engqvist 

jonatan(at)philosophy.se

Jonathan Habib Engqvist är teoretiker, kurator, lärare och freelancer. Han har producerat olika internationella program och utställningar bland annat i Norge, Sverige och Island. Han har också skrivit och redigerat många publikationer och böcker.

Språk: danska, engelska, franska, isländska, norska, svenska, tyska

María Rut Reynisdóttir

Maria.Rut.Reynisdottir(at)reykjavik.is

Med stor erfarenhet inom musikteknik, sociala medier, evenemang och festivaler och som konstnärsledare för Ásgeir och mycket mer, arbetar María Rut Reynisdóttir för tillfälle med Reykjavik Music City-projektet, där hennes ansvar är att skapa gynnsamma förutsättningar för blomstrande musikaliska aktiviteter i hela Reykjavík.

Mikaela Westerlund

toimisto(at)walhalla.fi

Mikaela Westerlund är verksamhetsledare för filmbyrån Walhalla samt regional filmsekreterare för Finlandssvenskt filmcentrum som arbetar för en aktiv och levande filmkultur på svenska i Finland. Hon har studerat nordisk litteratur, mediekultur och videoproduktion och jobbar också med manus och regi för film och tv.

Nivi Christensen

nich(at)sermersooq.gl

Nivi Christensen är museichef för Konstmuseet i Nuuk. Hon har producerat flera konstutställningar och har arbetat för att sprida kunskap om grönländsk konst. Hon har studerat konsthistoria och skrivit artiklar speciellt för den grönländska konst- och kulturtidningen Neriusaaq, men har också bidragit till flera böcker om grönländsk konst.

Språk: danska/skandinaviska, engelska, grönländska

Olivur Eystberg

olivur(at)tutl.com

Olivut Eystberg är skivbolagsmedarbetare och butikschef för det färöiska skivbolaget Tutl. Han är utbildad bokhandlare och har också arbetat för många år som filmtekniker och -operatör. Han är engagerad i Havnar Jazzfelag, som bl.a. står för musikfestivalen Vetrajazz, och intresserar sig dessutom mycket för konstfotografi.

Randi Samsonsen

randisamsonsen(a)gmail.com

Randi Samsonsen arbetar som lärare i designmetodik, textilverktyg och kreativa verktyg vid Glasir Tórshavn College. Hon är en aktiv konstnär med ett särskilt fokus på skulptur i textiler. Hon är utbildad cand.design från Design School Kolding. Hon är involverad i det konstnärliga rådet i Tórshavnar kommun som representant för Føroysk Myndlistafólk.

Søren B. Kristensen

rocktraum(at)gmail.com

Søren B. Kristensen är fondens Puls-projektambassadör. Søren är drivkraften bakom många olika aktiviteter, koncerter och musikföreningar i Danmark, bl.a. musikprojektet Nordic Band Camp, skivbolagsgemenskapen Labelkollektiv och Nordkraft (kraftcenter for kultur og fritid i Aalborg). Søren är medlem av Statens Konstfonds projektstödskomitté för musik 2016-2017 och under åren 2010-2013 var han ordförande för ORA – Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere.