Om oss

Nordisk Kulturfond är katalysator för konst- och kulturlivet i Norden

Vi arbetar för ett förnyat och ett dynamiskt konst- och kulturliv i Norden, präglat av mångfald, hög kvalitet samt med god tillgänglighet. Utifrån det perspektivet vill vi stimulera utvecklingen av konst- och kulturlivet i Norden såväl som i en global kontext.

 

Vi tror att konsten och kulturen är gränslös. I en brytningstid när nationer slår vakt om sig själva kan konsten vara en samlingspunkt, som öppnar upp och skapar relationer.

Vi har tre överordnade målsättningar:

  • Vi ska främja produktion, innovation och förmedling av konst och kultur i Norden och globalt.
  • Vi vill främja konstnärliga och kulturella nätverk inom nordiskt kultursamarbete.
  • Vi vill utveckla och förmedla kunskap om konst- och kulturlivet för att stimulera utvecklingen av kulturpolitiken i Norden.

En del av det nordiska samarbetet

Nordisk Kulturfond ska bidra till en positiv utveckling av konst och kultur i Norden genom att främja det kulturella samarbetet mellan Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland. Fonden gör detta genom att ge ekonomiskt stöd, främja professionella nätverk och förmedla kunskap om konst och kultur.

 

Nordisk Kulturfond har sedan 1966 arbetat med kultursamarbete med utgångspunkt i ett avtal mellan de nordiska länderna. Fonden är en självständig organisation med anknytning till Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.

 

Läs mer

Fondens strategi 2019-2025

Vår nya strategi lägger fokus på kultursamarbete i nordiska och globala kontexter, nätverk och partnerskap samt kunskap om konst och kultur.

 

Läs här (på danska).

Vi är en del av det nordiska samarbetet

Överenskommelse från 1966

Nordisk Kulturfond ska bidra till en positiv utveckling angående konst och kultur i Norden genom att främja det kulturella samarbetet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland. Fonden gör detta genom att ge ekonomiskt stöd, främja professsionella nätverk samt utveckla och förmedla kunskap om konst och kultur.

 

Nordisk Kulturfond har sedan 1966 och med utgångspunkt i ett avtal mellan de nordiska länderna arbetat med kulturutbyte. Fonden är en självständig organisation med anknytning till Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.

 

Läs mer

Över 300 beviljade projekt årligen

Fonden har idag en budget på 36 miljoner DKK av vilken huvuddelen utdelas som stöd till nordiska kulturprojekt både i och utanför Norden. För att bredda kretsen av väsentliga intressenter i det nordiska kultursamarbetet och stödja fondens strategiska insatser, kan fonden dessutom engagera sig i och bevilja flerårigt utvecklingsstöd till nya nordiska partnerskap.

 

Nordisk Kulturfonds beslut finansieras från Nordiska ministerrådets budget och med godkännande av Nordiska rådet. Enligt sin uppgörelse har Nordisk Kulturfond även möjlighet att motta andra medel till sina ändamål. Inom Puls-stödet, har fonden till exempel mottagit tillgångar från Nordiska ministerrådet för kultur, MES (Finnish Music Foundation) och Statens Kunstfond i Danmark.

 

Läs mer hur vi delar ut stöd.

Läs mer

Organisation

Styrelsen, de sakkunniga och fondens sekretariat är tre centrala delar av organisationen som tillsammans har till uppgift att utföra ett kunskapsbaserat och kvalitativt arbete med hög legitimitet.

Sekretariat

Fondens sekretariat ansvarar för fondens dagliga arbete i Nordens hus i Köpenhamn. Sekretariatet styrs av en direktör som tillsätts av styrelsen. Sekretariatet arbetar med av alla delar av bidragsgivning samt bistår styrelsen och de sakkunniga. Sekretariatet består av en direktör, fyra rådgivare och två studentmedarbetare.

 

Ta kontakt med sekretariatet här

Läs mer

Styrelsen

Nordisk Kulturfond tecknas och förvaltas av en styrelse med 13 medlemmar som utnämns av Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. Varje nordiskt land representeras av två deltagare, medan Faröarna, Grönland och Åland har varsin representant.


Styrelsen 2022

 

Sverige

Ordförande: Gunilla Carlsson, medlem av Riksdagen

Suppleant: Ann-Sofie Alm, medlem av Riksdagen

Vice ordförande: Kajsa Ravin, generaldirektör, Statens kulturråd

Suppleant: Teshome Wondimu, grundare och verksamhetsledare, Selam

 

Danmark

Ledamot: Henrik Møller, medlem av Folketinget

Suppleant: Bertel Haarder, medlem av Folketinget

Ledamot: Kasper Salto, designer och möbelsnickare

Suppleant: Ingeborg Svennevig, direktör för De Kulturhistoriske Museer i Holstebro kommun

 

Finland

Ledamot: Veronika Honkasalo, medlem av Riksdagen

Suppleant: Heidi Viljanen, medlem av Riksdagen

Ledamot: Tapani Sainio, kulturråd, Undervisnings- och kulturministeriet

Suppleant: Anne Mattero, konsultativ tjänsteman, Undervisnings- och kulturministeriet 

 

Färöarna

Ledamot: Alda Joensen, fullmäktig, Utrikes- och kulturministeriet på Färöarna

Suppleant: Poul Geert Hansen, departementschef, Utrikes- och kulturministeriet på Färöarna

 

Grönland

Ledamot: Miki Jensen, musiker, konsulent och projektledare för Kulturevents

Suppleant: Inuk Jørgensen, Filmkonstnär och konsult

 

Island

Ledamot: Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir, medlem av Alþingi

Suppleant: Guðmundur Ingi Kristinsson, medlem av Alþingi

Ledamot: Arnbjörg María Danielsen, regissör, kurator och producent 

Suppleant: Ari Matthíasson, skådespelare och tidigare regissör för Nationalteatret

 

Norge

Ledamot: Jorodd Asphjell, medlem av Stortinget

Suppleant: Helge Andre Njåstad, medlem av Stortinget

Ledamot: Henning Henriksen, assisterande departementsråd, Kulturdepartementet

Suppleant: Astrid Zachariassen, seniorrådgivare, Kulturdepartementet

 

Åland

Bestyrelsesmedlem: Camilla Gunell, medlem av Ålands lagting 

Suppleant: Wille Valve, medlem av Ålands lagting 

Läs mer

Sakkunniga

De sakkunniga bedömer ansökningar utifrån ett konstnärligt och kvalitativt perspektiv men även utifrån andra kulturpolitiska värderingar. Fondens sakkunniga kommer från hela Norden och är experter inom olika konst- och kulturområden. De utses av fondens direktör på förslag från nationella kulturmyndigheter och organisationer.

 

Danmark:

Torben Hansen

Ulla Schaltz

Katrine Borup

Erik Pold

 

Finland:
Minna Vainikainen
Anni Järvelä
Jimmy Pulli
Perttu Haapanen

Färöarna:
Eirikur Skála

Grönland:
Arnajaraq Støvlbæk

Island:

Brynja Sveinsdottir

Gunnlaugur Egilsson

 

Norge:

Helle Siljeholm

Aesha Ullah

Per Henrik Svalastog

Espen Berg

 

Sverige:

Helen Sigeland

Tanja Mangalanayagam

Savannah Agger
Giorgiana Zachia

 

Åland:
Frederik Erlandsson

 

Globus:

Camilla Mordhorst (DK)

Jimena Lara (MX)

Pooja Sood (IN)

Hild Borchgrevink (NO)

Läs mer

Principer för beslut

Fonden har sedan sin början 1966 haft som huvuduppgift att fördela ekonomiskt stöd. Under de senaste tre åren har vi arbetat för att utveckla en tydlig och mera inriktad tillgång till vår bidragsgivning.

 

Vi ser ett kulturliv som ständigt förändras och att ingen ansökan är den andra lik. Vi har arbetat med att skräddarsy våra stöd så att de svarar mot kulturlivets behov. 

 

Med projekstöd, Opstart och våra tematiska program främjer vi samarbete inom Nordens konst- och kulturliv på ett helt nytt sätt och främjar därmed mångfald och förnyelse inom fältet.

 

För att bredda kretsen av väsentliga intressenter i det nordiska kultursamarbetet och stödja fondens strategiska insatser, kan fonden dessutom engagera sig i och bevilja flerårigt utvecklingsstöd till nya nordiska partnerskap.

 

Vi har formulerat följande principer som ska känneteckna beslut från Nordisk Kulturfond:

Utveckling av nordisk relevans, kvalitet och samarbete

De initiativ och projekt som stöttas ska uppfylla ett eller flera av fondens kriterier:

 

Nordisk relevans

Projekt och initiativ ska helt eller delvis skapas och utföras av aktörer med nordisk förankring. Projekten ska verka utöver nationella perspektiv och uppmuntra öppenhet och tolerans.

 

Kvalitativa projekt och utveckling av konst- och kulturlivet i Norden

Projekt och initiativ ska reflektera över sin nordiska relevans och sin ömsesidiga betydelse i och för det lokala, regionala, nationella och/eller globala. Projekten ska ha långsiktiga konstnärliga eller professionella ambitioner och visioner.

 

Kvalitet och substans i samarbete

Projekt och initiativ ska ha engagerade samarbetsparter och vara väl förankrat i relevanta miljöer.

Läs mer

Risktagande

Nordisk Kulturfond beviljar unika projekt där fonden kommer att ha en särskild relevans.

Fonden stöder risktagande och vill därför bidra till en större kvalitativ medvetenhet genom vår värdering och vårt bidrag.
Läs mer

Medfinansiering

Det generella projektstödet och stöden för våra tematiska program ska ha relevant medfinansiering. Fonden ser detta som en central del av projektets förankring hos sina samarbetspartner.

 

Fonden kan stödja utvecklingen av mindre projektidéer och uppstarten av nordiska samarbeten utan krav om medfinansiering.

Läs mer