Om oss

Nordisk Kulturfond är katalysator för konst- och kulturlivet i Norden

Vi arbetar för ett förnyat och ett dynamiskt konst- och kulturliv i Norden, präglat av mångfald, hög kvalitet samt med god tillgänglighet. Utifrån det perspektivet vill vi stimulera utvecklingen av konst- och kulturlivet i Norden såväl som i en global kontext.

 

Vi tror att konsten och kulturen är gränslös. I en brytningstid när nationer slår vakt om sig själva kan konsten vara en samlingspunkt, som öppnar upp och skapar relationer.

Vi har tre överordnade målsättningar:

  • Vi ska främja produktion, innovation och förmedling av konst och kultur i Norden och globalt.
  • Vi vill främja konstnärliga och kulturella nätverk inom nordiskt kultursamarbete.
  • Vi vill utveckla och förmedla kunskap om konst- och kulturlivet för att stimulera utvecklingen av kulturpolitiken i Norden.

En del av det nordiska samarbetet

Nordisk Kulturfond ska bidra till en positiv utveckling av konst och kultur i Norden genom att främja det kulturella samarbetet mellan Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland. Fonden gör detta genom att ge ekonomiskt stöd, främja professionella nätverk och förmedla kunskap om konst och kultur.

 

Nordisk Kulturfond har sedan 1966 arbetat med kultursamarbete med utgångspunkt i ett avtal mellan de nordiska länderna. Fonden är en självständig organisation med anknytning till Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.

 

Läs mer

Fondens strategi 2019-2022

Vår nya strategi lägger fokus på nätverk, kunskap om konst och kultur samt innehåller ett nytt globalt fokus.

 

Läs här (på danska)

Vi är en del av det nordiska samarbetet

Överenskommelse från 1966

Nordisk Kulturfond ska bidra till en positiv utveckling angående konst och kultur i Norden genom att främja det kulturella samarbetet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland. Fonden gör detta genom att ge ekonomiskt stöd, främja professsionella nätverk samt utveckla och förmedla kunskap om konst och kultur.

 

Nordisk Kulturfond har sedan 1966 och med utgångspunkt i ett avtal mellan de nordiska länderna arbetat med kulturutbyte. Fonden är en självständig organisation med anknytning till Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.

 

Läs mer

Över 300 beviljade projekt årligen

Fonden har idag en budget på 36 miljoner DKK av vilken huvuddelen utdelas som stöd till nordiska kulturprojekt både i och utanför Norden.

 

Nordisk Kulturfonds beslut finansieras från Nordiska ministerrådets budget och med godkännande av Nordiska rådet. Enligt sin uppgörelse har Nordisk Kulturfond även möjlighet att motta andra medel till sina ändamål. Inom Puls-stödet, har fonden till exempel mottagit tillgångar från Nordiska ministerrådet för kultur, MES (Finnish Music Foundation) och Statens Kunstfond i Danmark.

 

Läs mer hur vi delar ut stöd.

Läs mer

Organisation

Styrelsen, de sakkunniga och fondens sekretariat är tre centrala delar av organisationen som tillsammans har till uppgift att utföra ett kunskapsbaserat och kvalitativt arbete med hög legitimitet.

Sekretariat

Fondens sekretariat ansvarar för fondens dagliga arbete i Nordens hus i Köpenhamn. Sekretariatet styrs av en direktör som tillsätts av styrelsen. Sekretariatet arbetar med av alla delar av bidragsgivning samt bistår styrelsen och de sakkunniga. Sekretariatet består av en direktör, fyra rådgivare och två studentmedarbetare.

 

Ta kontakt med sekretariatet här

Läs mer

Styrelsen

Nordisk Kulturfond tecknas och förvaltas av en styrelse med 13 medlemmar som utnämns av Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. Varje nordiskt land representeras av två deltagare, medan Faröarna, Grönland och Åland har varsin representant.


Styrelsen 2019

 

Norge

Ordförande: Jorodd Asphjell, medlem av Stortinget

Suppleant: Helge Andre Njåstad, medlem av Stortinget

Vice ordförande: Henning Henriksen, assisterande departementsråd, Kulturdepartementet

Suppleant: Astrid Zachariassen, seniorrådgivare, Kulturdepartementet

 

Danmark

Ledamot: Bertel Haarder, medlem av Folketinget

Suppleant: Henrik Møller, medlem av Folketinget

Ledamot: Leif Lønsmann, tidigare direktör för DR

Suppleant: Elsebeth Gerner Nielsen, rektor, Kolding designskole, f.d. kulturminister

 

Finland

Ledamot: Paavo Arhinmäki, medlem av Riksdagen

Suppleant: Heidi Viljanen, medlem av Riksdagen

Ledamot: Esa Rantanen, chef för konststöd, Centret för konstfrämjande 

Suppleant: Tiina Kuoppa, planeringschef, Centret för konstfrämjande 

 

Färöarna

Ledamot: Jaspur Langgaard, medlem af Løgtingið

Suppleant: Høgni Hoydal, medlem af Løgtingið

 

Grönland

Ledamot: N/N

Suppleant: Mika Lyberth, kulturkonsulent, Departementet for uddannelse, kultur og kirke

 

Island

Ledamot: Steinunn Þóra Árnadóttir, medlem av Alþingi

Suppleant: Anna Kolbrún Árnadóttir, medlem av Alþingi

Ledamot: Þórunn Sigurðardóttir, styrelseordförande (och f.d. direktör) för Reykjavik art festival 

Suppleant: Einar Kárason, författare

 

Sverige

Ledamot: Lars Mejern Larsson, medlem av Riksdagen

Suppleant: Jessica Polfjärd, medlem av Riksdagen

Ledamot: Signe Westin, ställföreträdande generaldirektör, Statens Kulturråd

Suppleant: Teshome Wondimu, grundare och verksamhetsledare, Selam

 

Åland

Bestyrelsesmedlem: Fredrika Sundberg, kultur och fritidsdirektör, Mariehamns stad 

Suppleant: Jan-Ole Lönnblad, kulturchef, Ålands landskapsregering

Läs mer

Sakkunniga

De sakkunniga bedömer ansökningar utifrån ett konstnärligt och kvalitativt perspektiv men även utifrån andra kulturpolitiska värderingar. Fondens sakkunniga kommer från hela Norden och är experter inom olika konst- och kulturområden. De utses av styrelsen på förslag från nationella kulturmyndigheter och organisationer.

 

Danmark:
Erik Pold
Henrik Jansberg
Steen Bille
Katrine Borup

Finland:
Perttu Haapanen
Pirjo Hamari
Sade Kahra
Satu Tuittila

Färöarna:
Eirikur Skála

Grönland:
Alexander Montgomery-Andersen

Island:
Gunnlaugur Egilsson
Gagga Jónsdóttir
Davíð Stefánsson

Norge:
Deise Faria Nunes
Hege Newth
Espen Berg
Per Henrik Svalastog

Sverige:
Inga Lundén
Jochum Landin
Giorgiana Zachia
Savannah Agger

Åland:
Susanne Procopé-Ilmonen

Läs mer

Principer för beslut

Fonden har sedan sin början 1966 haft som huvuduppgift att fördela ekonomiskt stöd. Under de senaste tre åren har vi arbetat för att utveckla en tydlig och mera inriktad tillgång till vår bidragsgivning.

 

Vi ser ett kulturliv som ständigt förändras och att ingen ansökan är den andra lik. Vi har arbetat med att skräddarsy våra stöd så att de svarar mot kulturlivets behov. 

 

Med projekstöd, Opstart och våra tematiska program främjer vi samarbete inom Nordens konst- och kulturliv på ett helt nytt sätt och främjar därmed mångfald och förnyelse inom fältet.

 

Vi har formulerat följande principer som ska känneteckna beslut från Nordisk Kulturfond:

Utveckling av nordisk relevans, kvalitet och samarbete

De initiativ och projekt som stöttas ska uppfylla ett eller flera av fondens kriterier:

 

Nordisk relevans

Projekt och initiativ ska helt eller delvis skapas och utföras av aktörer med nordisk förankring. Projekten ska verka utöver nationella perspektiv och uppmuntra öppenhet och tolerans.

 

Kvalitativa projekt och utveckling av konst- och kulturlivet i Norden

Projekt och initiativ ska reflektera över sin nordiska relevans och sin ömsesidiga betydelse i och för det lokala, regionala, nationella och/eller globala. Projekten ska ha långsiktiga konstnärliga eller professionella ambitioner och visioner.

 

Kvalitet och substans i samarbete

Projekt och initiativ ska ha engagerade samarbetsparter och vara väl förankrat i relevanta miljöer.

Läs mer

Risktagande

Nordisk Kulturfond beviljar unika projekt där fonden kommer att ha en särskild relevans.

Fonden stöder risktagande och vill därför bidra till en större kvalitativ medvetenhet genom vår värdering och vårt bidrag.
Läs mer

Medfinansiering

Det generella projektstödet och stöden för våra tematiska program ska ha relevant medfinansiering. Fonden ser detta som en central del av projektets förankring hos sina samarbetspartner.

 

Fonden kan stödja utvecklingen av mindre projektidéer och uppstarten av nordiska samarbeten utan krav om medfinansiering.

Läs mer