Tieteellinen näyttämöruno

Foto: Aneka Mdov 

Om projektet:
I projektet samarbetar forskare och konstnärer från Finland, USA, Tjeckien och Storbritannien för att skapa världens minsta teaterdocka. Projektet vill skapa en teaterföreställning i vilken man försöker förmedla mikro- och nanoteknikens fantastiska möjligheter genom konst och teater.

Relevans för Globus Opstart:
Projektet är ett globalt samarbete som lyckas skapa kopplingar över nationsgränser. Det väcker viktiga frågor om förhållandet mellan människor, konst och teknik och bygger en organisk bro mellan vetenskap och konst.