IMG_0522.jpg

Projektet fick stöd för att:

Att bevara och utveckla en gammal arbetsmetod (analog film) ligger väldigt bra i tiden just nu. Den digitala revolutionen inom film- och biografbranschen sopade på mycket kort tid bort nästan alla spår av den teknik som i princip varit rådande ända sedan filmen föddes. Givetvis kommer inte branschen som helhet att överge det digitala, men allt flera oberoende filmkonstnärer har insett de helt andra estetiska möjligheter som analog film ger i jämförelse med digital inspelningsteknik. Inom musiken finns samma strömning med ett nyvaknat intresse för analog inspelningsteknik och vinylskivor. Problemet för både filmen och musiken är att den gamla tekniken och kunskapen till stor del försvunnit och måste byggas upp på nytt.

Att bevara och utveckla kunskapen om analog film är viktigt både för de estetiska möjligheternas skull och för att inte låta en viktig del av vårt kulturarv gå förlorad.

Projektet genomförs som tre workshops där man dels lär av varandra, dels undervisar lokala filmare i tekniken. Här är det värt att notera att man vill greppa hela processen, från att göra egen film till framkallning och laboratoriearbete. Man förvandlar alltså det arbete som tidigare sköttes av filmtillverkare och laboratorier till ett hantverk

Om projektet:

”Starting from scratch” är ett nätverk av konstnärer och filmskapare som arbetar med analog film i de nordiska länderna.

Målet är att hålla analog film levande och tillgänglig i Norden och främja dess omvandling in i framtiden. Det kontinuerliga arbetet med analog film kommer att upprätthålla en känsla för filmskapande som hantverk i regionen.

Numera gör filmindustrin reklam för digital film som det enklaste och billigaste sättet, men det är det industriella sättet. Att arbeta med analog film är hantverkssättet. Det rör sig både om bevarande och innovation, eftersom arbetet med att framkalla film tidigare mest sköttes av stora filmlaboratorier. De senaste åren har framkallningslabben stängts runt om i världen på grund av nedgången i branschen. Samtidigt dyker det upp fler och fler laboratorier som drivs av hantverkare som gör att analog film fortfarande finns tillgänglig i vissa regioner. Här har vi nya möjligheter till olika sätt att skapa film för hand i olika regioner.

”Starting from scratch” har som mål att bygga ett starkt nätverk i Norden som arbetar med film. Syftet med nätverket är att sprida kunskap, att generera ny genomslagskraft för alla deltagare, att göra analog film tillgänglig för en större publik och att skapa nya sätt att skapa film i vår egen region och i hela landet.

Inom nätverket vill de ge plats för analogt filmskapande med bra arbetsmiljö (utrustade mörkrum), utbildning/kunskap (workshops, masterclass, artist in residence), utbytes- och screeningprogram/utställningar. I nätverket kommer alla labb att arrangera en veckas utbyte av kunskap och bjuda in internationella experter som ska hålla en workshop/masterclass som är öppen för allmänheten och även bjuda in de andra deltagarna att utbyta sin kunskap i Norden.

Förutom denna workshop blir det filmvisningar och en diskussionsomgång med tema nordisk film för att nå ut med resultaten till en större publik.

Nordiskt samarbete:

Finland, Island och Norge

Filmverkstaden i Vaasa (FI), Kinosmidja i Reykjavik (IS) och Polar Film Lab i Tromsø (NO)

Det här är de viktigaste förtjänsterna med samarbetet:

1) Samla in kunskap om utformningen av alla laboratorier i Norden. Alla laboratorier har sin specifika kunskap och utrustning, och konstnärerna har sin egen konstnärliga praktik. Inom utbytet är det möjligt att få en överblick över laboratoriernas olika förutsättningar och att sprida den informationen.

2) Att få mer kunskap och specialkunskap om tekniken för analogt filmskapande och att föra kunskapen vidare. Alla laboratorier som deltar i utbytet/workshopen kommer att kunna få mer specifik kunskap om analog film och kommer att sprida den i sin egen region/sitt land.

3) Att bli en mötesplats för analog film i vår region/vårt land. Som en del av projektet kommer vi att samla in kunskap och förmedla den till andra, med workshops i vår region och med handledning och dokumentation.

4) Som mötesplats för analogt filmskapande vill vi bevara hantverkskunskapen om film och utveckla nya egenskaper i våra regioner. Nu kommer alla som vill arbeta med handgjord film att kunna använda lokalerna och utveckla egna praktiker inom vår ram och utveckla nya kännetecken och egenskaper som hantverkare.

 

Total budget: 540 000 DKK

Applied for:  450 000 DKK   

Approved grant:   390 000 DKK

 

Särskild HANDMADE-utdelning i 2016

Projektet har fått finansiering i 2016 från fondens öronmärkta 4.milj DKK för projekt med specifika kriterier och villkor. Normalt kan man söka upp till 500 000 danska kronor för sitt projekt från fonden och högst 50 procent av projektets budget. Det speciella med HANDMADE-satsningen 2016 var att de sökande uppmanades att söka ett belopp på 500 000 till 1 miljon danska kronor och att stödet fick uppgå till hela 85 procent av finansieringen.

Följande bedömningskriterier tillämpades: Med HANDMADE vill Nordiska kulturfonden främja utvecklingen för form och handgjord konst genom att uppmuntra nya nordiska och internationella samarbetsprojekt. Fondens satsning är tänkt att bidra till att synliggöra och lyfta fram en mångfald av innovativa uttrycksformer som bygger på skapande för hand. Fokus är riktat mot projekt som:

  • bidrar till att utveckla och presentera hantverksmässiga uttryck med tonvikt på frihet, det experimentella och det abstrakta.
  • bidrar till att utmana och spränga de traditionella gränserna för skapande för hand och handarbete.
  • gärna inkluderar utövare eller organisationer från andra sektorer och andra konstområden.

Dessutom gällde även fondens allmänna bedömningskriterier om nordisk substans, kvalitet, förankring och effekt.

Christina Zetterlund (SE) och Mari Savio (FI) har medverkat som sakkunniga i behandlingen av ansökningar. Det slutliga beslutet om tilldelning av stöd har fattats av fondens styrelse.

Från 2017 ingår HANDMADE i fondens stödprogram OPSTART och det allmänna projektstödet. Läs mera om bedömningskriterierna under ”sök stöd”.

Project period: 01.05.2017-31.07.2018

 

Foto: Starting from scratch