Resident foreigners

Foto: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (Copenhagen,Denmark), Nordiska Museet Samling (Stockholm,Sweden) and Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Oslo,Norway)

Projektet fick stöd för att:
Projektet undersöker hur kvinnor i Norge, Sverige och Danmark har organiserats över tid. Detta är ett viktigt kvinnligt perspektiv på vår gemensamma nordiska historia. Dessutom vill man engagera både globalt och nordiskt perspektiv i projektet samt göra det förflutna relevant för både nutid och framtid.

Den sökande skrev själv om projektet:
Projektets långsiktiga mål är att skapa både en webbplats och en årlig publikation som fungerar både som arkiv och distributionsplattform för detta projekt som arbetar med flera olika medier. Vi tror att detta har potential att engagera och inspirera en yngre generation som är intresserad av att utforska ämnen som kollektivitet, omsorg och solidaritet både i nordiska och globala sammanhang samtidigt som vi utforskar och erkänner hur genom historien kvinnor i Danmark, Norge och Sverige har organiserat sig.