2016-04-24 15.12.05[1].jpg

Projektet fick stöd för att:

Ansökarens tvärvetenskapliga tillgång med betoning på musik och ljud, konsthantverk och formgivning med fokus på hållbarhet och återvinning har flera intressanta element: 

1) Utveckling av (nya) instrument baserade på kända hantverkstraditioner, ny design och formgivning kombinerad med elektronik som ett alternativ till massproduktionen avstereotypa instrument, som i princip är det enda som finns på marknaden

2) Goda planer för etablering av nätverk av aktörer, som kan bidra till idéutveckling, kompetensutveckling och samarbete.

3) Resultatet skapar en grund för nytt konstvetenskapligt arbete riktat mot både det professionella konstlivet och olika grupper av barn och unga samt äldre med intresse för musik och hantverk genom deltagande i workshops eller kurser.

4) Projektet har en pedagogisk effekt genom att fokusera på hållbarhet och återvinning som en motvikt till marknadens slit-och-släng-mentalitet. 

Alla dessa element är goda reflektioner inom det musikvetenskapliga området: Det är å ena sidan ett forskningsprojekt som kan bidra till innovativa instrument, som kommer att stimulera till nya sätt att spela på och nya ljudlandskap, å andra sidan ett utbyte mellan yrkesverksamma, som stärker samarbetet som grund för ny musik och hantverksmässiga och tekniska lösningar. Projektet har också för avsikt att kombinera olika discipliner och reflektioner om miljöfrågor, som vittnar om ett nytt sätt att orientera sig på genom direkta och konkreta åtgärder.

Om projektet:

Projektet skapar ett nordiskt nätverk samt arrangerar tre möten i de tre nordiska länderna. Projektet handlar om musik och ljud, hantverk och formgivning med samarbete mellan olika konstformer; också med fokus på hållbarhet och återvinning. Vid varje möte skapas det både något med händerna och genom hjälp av olika typer av tekniker, samtidigt som hållbarhetsperspektivet tas med genom återvinningsinstrument och andra musikrelaterade aspekter. Att ha design och form med som perspektiv i de musikinstrument som skapas är mer än vad som är brukligt. Projektet skapar ett långsiktigt nätverk mellan alla de nordiska länderna, mellan inspirerande och intressanta människor som framställer olika typer av musikinstrument både rent hantverksmässigt och med avseende på innovation, teknik och elektronik, och dessutom med fokus på återvinning.

Det kan utmynna i samarbeten och fysiska ljudkonstverk, musik, interaktiva skulpturer eller musikmaskiner. Men framför allt genererar det mer samlad kunskap, idéer, samarbete och uppgifter för alla deltagarna. Projektet skapar förståelse för att vem som helst kan bygga sina egna musikinstrument och spela på dem. Det enda som behövs är vissa kunskaper.

Nordiskt samarbete:

Island, Sverige och Danmark

Primära partner

  1. SE: Musikgruppen SKROT Tillverkar musikinstrument med barn och spelar tillsammans på instrument som vi själva har byggt, analogt och digitalt. Musiklaboratorium och musikmaskinbygge.

  2. IS: Hallvarður Ásgeirsson Hallvarður Ásgeirsson är en kompositör som arbetar på gränsen mellan avant-klassiska kompositioner och den elektroniska metamorfosen av liveinstrument. Han är dessutom utövande elgitarrist som använder sig av interaktiv ljudbearbetning.

  3. DK: CPH Music Maker Space (dirigent: Valdemar Kristensen) Workshops, konserter, grupper med ljudhackare, elektroniska musiker, konstnärer, studenter, musikljudsteknik samt utveckling och byggande av nya instrument.

Sekundära samarbetspartner 1. SE: Stina Billing, slöjdarbetare och konstnär på Skånes Hemslöjdsförbund

Tre möten i tre nordiska länder: Island, Sverige och Danmark. De tre mötenas innehåll: På mötet i varje land står värdlandet för att anordna en workshopdag med de andra ländernas deltagare och andra deltagare. Projektet bjuder in tre externa kontakter som projektet har med skapare och instrumentbyggare från Norden eller en annan del av världen Varje deltagarland bestämmer själv vilka gästföreläsare med stark anknytning till just deras intresseområde som ska delta.

Total budget: 500 500 DKK

Applied for:  250 250 DKK   

Approved grant:  250 000 DKK

Project period: 01.01.2017-20.12.2018

Särskild HANDMADE-utdelning i 2016

Projektet har fått finansiering i 2016 från fondens öronmärkta 4.milj DKK för projekt med specifika kriterier och villkor. Normalt kan man söka upp till 500 000 danska kronor för sitt projekt från fonden och högst 50 procent av projektets budget. Det speciella med HANDMADE-satsningen 2016 var att de sökande uppmanades att söka ett belopp på 500 000 till 1 miljon danska kronor och att stödet fick uppgå till hela 85 procent av finansieringen.

Följande bedömningskriterier tillämpades: Med HANDMADE vill Nordiska kulturfonden främja utvecklingen för form och handgjord konst genom att uppmuntra nya nordiska och internationella samarbetsprojekt. Fondens satsning är tänkt att bidra till att synliggöra och lyfta fram en mångfald av innovativa uttrycksformer som bygger på skapande för hand. Fokus är riktat mot projekt som:

  • bidrar till att utveckla och presentera hantverksmässiga uttryck med tonvikt på frihet, det experimentella och det abstrakta.
  • bidrar till att utmana och spränga de traditionella gränserna för skapande för hand och handarbete.
  • gärna inkluderar utövare eller organisationer från andra sektorer och andra konstområden.

Dessutom gällde även fondens allmänna bedömningskriterier om nordisk substans, kvalitet, förankring och effekt.

Christina Zetterlund (SE) och Mari Savio (FI) har medverkat som sakkunniga i behandlingen av ansökningar. Det slutliga beslutet om tilldelning av stöd har fattats av fondens styrelse.

Från 2017 ingår HANDMADE i fondens stödprogram OPSTART och det allmänna projektstödet. Läs mera om bedömningskriterierna under ”sök stöd”.

Foto: Cederquist Harborg production AB