2_Mialiina_cosplay_photography_Cosvision.jpg

Projektet fick stöd för att:

Cosplay startade i Japan och är en ny kultur för hantverksarbete i Norden: Cosplays utövare är en av de nyaste aktörerna på våra traditionella handarbetsområden. Utövarna är intresserade av att arbeta med händerna i en hobbykultur som har sina rötter i serieteckningsvärlden och populärkulturen. Utövarna lägger ner mycket tid och möda på att göra dräkter och att lära sig, utveckla och dela med sig av tekniker.

Ansökan från Nordic Cosplay Convention beviljas ett belopp om 25 000 kr. Det är ett belopp som motsvarar fondens pott för UPPSTART.

Fonden anser att projektet är relevant för HANDMADE och ambitiöst, men att det ännu inte är tillräckligt utvecklat för kunna beviljas som HANDMADE. Den nordiska förankringen ska vidareutvecklas och tilldelningen av 25 000 kr. ges således som ett tillskott till utgifter för framtida möten med de nordiska samarbetspartnerna som projektet utvecklas i samarbete med. Arbetsgruppen är senare, liksom som alla andra som är inspirerade av HANDMADE, välkomna att ansöka om projektmedel vid fondens tre årliga frister.

Om projektet:

Projektet tar avstamp i ungdomskulturen Cosplay, som är relativt ny i Norden och som engagerar och för samman många unga. Cosplay går ut på att göra mycket avancerade dräkter. Det handlar om en hobby där amatörer utvecklar avancerade kunskaper inom kläder och scenografi. De prövar, utvecklar och använder material från traditionella klädmaterial till formbara massor, termoplast, målning, ljusteknik och annan elektronik. En lyckad dräkt fångar de grundläggande dragen hos en historisk figur och oftast en figur från populärkulturen: från film, serietidningar, spel eller tv. Om det handlar om en historisk figur är det viktigt att sträva efter autenticitet i materialval och tekniker.

Ett viktigt element i Cosplay är att mötas och tävla med andra. Ett av kriterierna för att vinna tävlingen är att själv ha utvecklat och tillverkat dräkten och iscensättningen omkring den från manuskript till musik, ljus och andra effekter.

Arbetsgruppens ambition är att arrangera ett Cosplay-evenemang, och som för närvarande omfattar följande delar:

  • Workshops med utövare från Norden, där kunskap om material och tekniker delas och diskuteras
  • Föreläsningar
  • En tävling där deltagarna kan presentera och tävla med sina färdigheter.

Total budget: 744 000 DKK 

Applied for:  521 000 DKK   

Approved grant:   25 000 DKK

Fonden önskar initiativtagarna god arbetslust!

Särskild HANDMADE-utdelning i 2016

Projektet har fått finansiering i 2016 från fondens öronmärkta 4.milj DKK för projekt med specifika kriterier och villkor. Normalt kan man söka upp till 500 000 danska kronor för sitt projekt från fonden och högst 50 procent av projektets budget. Det speciella med HANDMADE-satsningen 2016 var att de sökande uppmanades att söka ett belopp på 500 000 till 1 miljon danska kronor och att stödet fick uppgå till hela 85 procent av finansieringen.

Följande bedömningskriterier tillämpades: Med HANDMADE vill Nordiska kulturfonden främja utvecklingen för form och handgjord konst genom att uppmuntra nya nordiska och internationella samarbetsprojekt. Fondens satsning är tänkt att bidra till att synliggöra och lyfta fram en mångfald av innovativa uttrycksformer som bygger på skapande för hand. Fokus är riktat mot projekt som:

  • bidrar till att utveckla och presentera hantverksmässiga uttryck med tonvikt på frihet, det experimentella och det abstrakta.
  • bidrar till att utmana och spränga de traditionella gränserna för skapande för hand och handarbete.
  • gärna inkluderar utövare eller organisationer från andra sektorer och andra konstområden.

Dessutom gällde även fondens allmänna bedömningskriterier om nordisk substans, kvalitet, förankring och effekt.

Christina Zetterlund (SE) och Mari Savio (FI) har medverkat som sakkunniga i behandlingen av ansökningar. Det slutliga beslutet om tilldelning av stöd har fattats av fondens styrelse.

Från 2017 ingår HANDMADE i fondens stödprogram OPSTART och det allmänna projektstödet. Läs mera om bedömningskriterierna under ”sök stöd”.

Foto:
Figur: Tyrande Whisperwind
Kilde: Heroes of the Storm / World of Warcraft
Fotograf: Mialiina cosplay photography
Cosplayer: Mialiina