spotlight1.png

Foto: Tillfällig bild

Projektet fick stöd därför att:

Mönster i motstånd är ett spännande samtida projekt som skapar intressanta kombinationer genom att samla en rad olika konstformer. Här blandas alltifrån bildkonst till hantverk, exempelvis vävning, som kopplas till en feministisk tradition. Det är ett projekt med stor potential. Här finns en kreativ ingång till det utställningen avser att undersöka, ett experimentellt angreppsätt via flera olika perspektiv och praktiska tillämpningar. Här finns möjligheter till nyskapande. Projektets namn, Mönster i motstånd, är väl valt, då det visar på designens historia, men pekar på något som går bortom en lydig design.

Utställningen visas första gången i utställningslokalen Meter i Köpenhamn 2020 och har ett intressant långsiktigt perspektiv.

Den sökande skrev själv om projektet:

”Mönster i motstånd – en samtidskonstutställning om feministiska, postkoloniala och planetariska mönster” (arbetsnamn) utforskar samtidskonstens postkoloniala och ekofeministiska engagemang i hantverkstraditioner, koloniala historier och klimatförändringar i en nordisk och global samtidskontext.

Målet med utställningen är att skapa ett nytt kuratoriskt tvärsnitt över gränserna för de olika konstfälten på den nordiska och internationella samtidskonstscenen genom att presentera en rad konstnärer som är förbundna till ett starkt feministiskt, estetiskt, ekologiskt och politiskt intresse för att omförhandla aktuella frågor kring postkoloniala, strukturella och identitetsmässiga mönster i vår samtid. Utställningen presenterar konstnärer över gränserna för konstarterna bildkonst, performance, samisk kultur, craftivism, tatuering, bioart och design, som lyfter fram historiska ”kvinnosysslor” som exempelvis vävning, sömnad, virkning, brodyr och tatuering, som en förbindelselänk mellan nya och gamla kunskaps- och kommunikationsformer och världar.

”Mönster i motstånd” använder hantverkets mönster och metoder som ett prisma för relationer mellan kropp och landskap och väver samman gamla och nya tekniker och ekologi. På utställningen knyts vävning, algoritmer, rymdresor, korallrev, klimatförändringar med mera samman och hantverket utvecklas som historiskt situerade praktiker av arbete och överlevnad, omsorg och historieberättande, som en position mellan kontemplation och effektivitet.