juxtaposing craft anna senno.jpg

Bild: Anna Senno

Projektet fick HANDMADE-stöd för att:

HANDMADE utforskar det handgjorda ur olika perspektiv och ger utrymme för kommunikation och konstnärlig reflektion. HANDMADE hittar nya tolkningar av vad det innebär att vara nordisk.

Projektet Juxtaposing Craft/Färgköket utforskar det handgjorda - kopplar samman konsthantverk med frågor som kretsar kring det lokalt handgjorda, globala perspektiv och kulturell identitet. Detta är frågor som är brännande aktuella i det samtida konst- och kulturlivet. Samarbetet bygger på en ömsesidig vilja att utforska nyskapande samtida hantverk, det handgjorda som meningsskapande processer för kulturella identiteter. Projektet är väl underbyggt med genomtänkta nordiska och japanska samarbetspartners. Utbytena mellan konstnärerna som deltar i projektet är viktiga för utvecklingen av ett nyskapande samtida konsthantverk i Norden. Relevansen är hög eftersom projektet dels verkar på en individuell konstnärlig nivå och dels på ett mer konceptuellt samhällsplan med tydliga publika aktiviteter i Norden och Tokyo.

Den sökande skrev själv om projektet:

Juxtaposing Craft är en serie möten mellan formgivare i Norden och Japan i en experimentell utforskning av hantverkstraditioner där kunskapen i det handgjorda utforskas i relation till kulturella uppfattningar om tid och rum.

I vår experimentella process arbetar vi med Norden som filosofisk plats för att möta motsvarande i Japan. Med samma förhållningssätt studerar en geografisk region av hantverk utan begränsning till nationella gränser eller politiska projekt. Genom hantverket kan vi förstå något om de kulturella mönster som formar skapandet, hur det sammankopplar & särskiljer individer & kollektiv och tjänar som artefakt till föreställda samhörigheter. Vi vill visa på att en pluralistisk idé existerar kring både individen och samhället  och att samhället är både större och mindre än ett enstaka land.

Genom att illustrera korskulturella flöden av idéer söker vi alternativa applikationer för samtida hantverk. Med regionala betingelser som geografisk utgångspunkt, undersöker vi historiska värden i samtida arkitektur, design, konst med syfte att se hur vi kan tillföra angreppsätt som rör t.ex kvalitet, hållbarhet, det unika, samskapande processer.

Vi studerar hantverket som en aktiv agent i skapandet av identiteter. Genom tiderna har handens ackumulerade erfarenhet återspeglat symboliska värden i relation till sin omgivning och därmed tillskrivits idéer om nationell identitet och föreställda samhörigheter. Nya sätt att betrakta och utöva hantverk på senare tider leder oss till att återupptäcka lager av glömd historia, men också att ifrågasätta materialism och maskinens absoluta förmåga. Vårt fokus är hantverksregioner, likheter i tekniker & applikationer, som rör sig över nationella gränser. Hur kommer handens görande i en digital tidsålder återspegla identiteter och tillhörighet? Nordens specifika karaktär som region ger oss en grund till att faktiskt exemplifiera en pluralistisk idé kring identitet och hantverk.

Juxtaposing Craft är ett projekt initierat och utvecklat av UNDENI - Rebecca Ahlstedt och Anna Senno – i samarbete med ATTA, Atelier Tsuyoshi Tane Architects.
Samarbetspartners: Designsamarbetet 1+1+1: Petra Lilja, Hugdetta, Aalto+Aalto.

I partnerskab med Iceland Design Centre, Japan Finland Foundation, Svensk Form och Östasiatiska museet.