IMG_4316_pieni.jpg

Foto: Annamari Manninen

 

Projektet fick stöd därför att:

Det mycket stora börjar med det lilla. HANDMADE handlar om upptäckter: HANDMADE ger utrymme för medling, reflektion och teori. HANDMADE stärker lokala initiativ med nordiska perspektiv.

Utställningen Intersection visar verk av tolv konstnärer som har studerat temat dialog ur olika perspektiv. Temat har dimensioner inom kulturell hållbarhet och frågor som har att göra med ägarskapet över kulturen, omvandlingen av traditioner samt de arktiska samhällenas inter- och multikulturella karaktär och inom utbildningsstrukturerna och praxisen i Arktis. Dialogen mellan generationer i detta projekt innebär sättet att använda hantverksbaserade metoder som ett forum för dialog mellan konstnärer och publik. Processen att skapa hantverk har potentialen att främja en interkulturell dialog, inbegripet en dialog med material och naturen. 

Dialogen mellan infödd konst och kultur och den icke inhemska konsten och kulturen i Arktis är en av de avgörande faktorerna i utställningen. En hållbar framtid för den arktiska konsten och kulturen behöver angreppssätt och perspektiv som är mångkulturella samt sker mellan generationerna. I utställningen Sámi appliceras duodji och annat traditionellt hantverk på modern konst och design. Kurator är Ekaterina Sharova från Arctic Art Forum (RU) i samarbete med Maria Huhmarniemi från Lapplands universitet (FI) och Ásthildur Jónsdóttir från Islands konsthögskola (IS) och Gunvor Guttorm från Samiska högskolan (NO). Utställningen stöds av Nordiska kulturfonden.

Intersection bygger på samma arbetsgrupps tidigare projekt Handmade in Arctic Norden, som också fick stöd av HANDMADE. Samarbetet mellan dessa projektpartner – universitet och konstnärer i det arktiska Norden – har lett till upptäckten av en kvalitet inom hantverk som nu kommer att belysas som ett verktyg i utvecklingen av hållbar konst och kulturpolitik i samarbete med samtliga arktiska länder. Kraften i hantverket i form av en dialog visas i småskaliga interaktioner, men genom att sätta ord på och att uttrycka det på en teoretisk nivå har det potentialen att ha bred effekt. Arctic Arts Summit 2019 kommer att fördjupa diskussionen och göra denna upptäckt, ett nordiskt perspektiv, till en del av en lösning på moderna problem på global nivå.

Den sökande skrev själv om projektet:

Projektet bygger på projektet Handmade in Arctic Norden. Projektet var ett laboratorium för innovativ forskning inom modern konst och konstundervisning. Den turnerande utställningen som producerades inkluderade en rad olika metoder och material som används inom arktisk konst och samisk duodji.

Analysen av projekten belyser att temat handgjort har en dimension av interkulturell dialog och dialog mellan generationer. Dialogen väljs därmed ut som kärnan i den andra fasen i projektet. Dialog angrips som tema utifrån följande aspekter:

Dialogen mellan infödd konst och kultur och den icke inhemska konsten och kulturen i Arktis är en av de avgörande faktorerna för en hållbar framtid för den arktiska konsten och kulturen. Temat har dimensioner inom kulturell hållbarhet och frågor som har att göra med ägarskapet över kulturen, omvandlingen av traditioner samt de arktiska samhällenas inter- och multikulturella karaktär och inom utbildningsstrukturerna och praxisen i Arktis.

Dialogen mellan generationer i detta projekt innebär sättet att använda hantverksbaserade metoder som ett forum för dialog mellan äldre, medelålders och unga konstnärer samt med konstnärer och publiken på utställningarna. Tyst kulturell kunskap förs vidare genom att skapa hantverk tillsammans. När vi talar om de traditionella kunskaperna och färdigheterna som är förknippade med samisk konst och design, duodji, hänvisar vi till de färdigheter och den information som tidigare var en del av det ”traditionella samhället” men som har förts vidare in i den moderna tiden och nu också har fått nytt innehåll. Användningen av begreppen tradition och arv kan ofta betraktas som statisk, som att ”notera förändringar”, och det finns inget nyskapande. Här hittar vi nytt material i nya sammanhang, eller personer och konstnärer som använder nya sorters material som också förändrar resultatet eller det slutliga verket. Nyskapande ingår i tradition och arv som en del av arbetsprocessen.

Processen att skapa hantverk kan tillämpas för att främja en interkulturell dialog. Människor från hela världen, i synnerhet från landsbygdsregioner, har erfarenheter av att skapa hantverk eller av att se att deras familjemedlemmar skapar hantverk. Dessa delade erfarenheter är värdefulla när man letar efter kopplingar mellan människor från olika kulturella bakgrunder. Gemensamt konstbaserat hantverk kan tillämpas på tvådimensionell integration av invandrare i arktiska kulturer. Lokalborna lär sig från invandrarna och omvänt.

Några av konstnärerna på utställningen använde gammal traditionell kunskap för att föra en dialog med naturen.  De ifrågasätter sin plats i naturen och hur det är att skapa rötter i och reflektera över frågor om tillhörighet, ekologiska störningar. De tänker på ansvaret och förhållandet mellan människor och naturen.

På Arctic Arts Summit 2019 betraktas utmaningarna och förhållandena i den arktiska regionen som ett ”laboratorium” där hållbar konst och kulturpolitik utvecklas i samarbete med samtliga arktiska länder. ”Arktiskt laboratorium” som ett tema för evenemanget handlar om innovativt samarbete mellan konst- och kultursektorn, kreativa branscher, företagsägare och regional utveckling. Den arktiska regionen med sina utmaningar betraktas som ett testfält. Målet är att skapa modeller för konst och kulturpolitik som främjar en hållbar utveckling.

Dessa modeller behövs på global nivå och resultaten av delprojekten kommer att presenteras globalt. The Arctic Handmade – Dialogue svarar på Arctic Arts Summit 2019 strävan och innefattar aspekter av samarbete mellan konstnärer och kreativa branscher.

Metoder:

Den kuraterade utställningen Intersection som kommer att visas i Arktikum House, i gallerierna Valo, Katve I och Katve II som en del av Arctic Arts Summit 2019.

Paneldebatt på Arctic Arts Summit 2019, workshopen ”Teach me Something”, katalog