selkies midlertidig foto.jpg

Foto: Tillfälligt foto, Nordiska kulturfonden

Projektet fick stöd därför att:

Detta gedigna projekt sammanför konstnärer och designer från flera nordiska länder: Systugan Kittat i Nuuk, UiT Tromsö, Várjjat Sámi Musea i Varangerbotten och Kvensk Institutt Børselv. Deltagarna utforskar sälskinn som kulturell resurs för handarbete och som uttryck för kustkulturer. Projektets mål är att generera nytänkande och inspirera till mångsidig användning av sälskinn.

Selkies är mytologiska väsen som beskrivs i berättelser från Grönland, Finland (Kaisa’s Echanted Forest), Färöarna (berättelser om Kópakonan) och Island (Mýrdalur saga) och dessutom bland annat från Skottland och Irland. Selkies lever som manliga och kvinnliga själar i havet, men kan gå på land, ta av skinnet och därmed förvandlas till vackra människor.

De sökande skrev om projektet:

”Deltagarna är konstnärer från 7 nordiska länder som deltar i och utvecklar en 10-dagarsverkstad med fokus på kunskapsutbyte, experiment och kompetensutveckling inom användning av säl som en nordisk naturresurs.

Utnyttjandet av urbefolkningens traditionella kunskap som är glömd i många nordiska länder och i samarbete med konstnärer och designer från 7 nordiska länder vill vi återuppta, utforska och sprida kunskap om sälen som en bortglömd kulturell resurs för handarbete. Samtidigt handlar projektet om vidareutveckling av materialanvändning med ett hållbart ekologiskt fotavtryck som på grund av hög estetik kan bidra till den så kallade Blue Economy utifrån ett kulturnäringsperspektiv.

Make Your Selkie ska ha utgångspunkt i mytologin, men sagan ska tolkas fritt, abstrakt eller konkret, figuren kan ses som fantasi, projektionsyta, med transcendenta aspekter, förvandling, ett klädesplagg som uttrycker det okända, längtan, ovisshet, beroende av väder och material. Användning av sälskinn står i centrum, vilket tack vare sin optiska reflektionsförmåga bjuder in till nytänkande och mångsidig användning. Processen ska dokumenteras på video och projektresultaten ska formuleras i en utställning som ska bjuda in personer som är intresserade av handarbete, men också skolklasser, till en dialog om sälen som en viktig nordisk kulturresurs.

Sälen som nordisk kulturresurs och uttryck för kustkultur är i dag mer eller mindre bortglömd. Sälkött var populär mat och skinn gick bland annat till produktion av skor och kläder. Detta faktum tar vi som utgångspunkt för en gemensam verkstad som ska inbegripa bärare av traditionell inuitisk kunskap om garvningsmetoder samt designer och konstnärer från olika nordiska länder för att formulera nya användningsområden.”