Fab Craft 2.png

Projektet fick stöd för att:

Grunden till FabCrafts-projektet är att skapa med händerna. Det handlar om kreativitet och hantverk. FabCrafts är ett öppet projekt, och nya grupper är välkomna att delta. Det är ett projekt för personer som aldrig har skapat hantverk förut eller som aldrig har sett sig själva som ”hantverkstypen”. Deltagarna kommer att smittas av varandras kreativitet och upptäcka hur roligt det är att skapa saker med andra, och kanske till och med lägga grunden till ett framtida yrke och skapa helt nya produkter. Allt bygger på friheten i att skapa. Deltagarna behöver inte följa några fasta instruktioner. Vi tror på en experimentell kultur, som innovatörer och hantverksskapare. Projektet kombinerar hantverk, teknik och design. Att göra saker tillsammans, att skapa möjlighet till sociala möten och samvaro.

Om projektet:

10 digitala tillverkningslaboratorier från de fem nordiska länderna, med rötterna i en skaparkultur, samlas för att använda teknik och traditionellt hantverk för att tillsammans skapa nya former av konst och hantverk.

Målet med FabCrafts är att kombinera lokala traditionella hantverk som träbearbetning, smide eller vävning med den tillverkande rörelsens verktyg och digitala kreativitet och att, via ett kunskapsutbytesprogram och grundlig dokumentation, förmedla framstegen till rörelsen och omvärlden.

Vissa av kontakterna kommer att skötas av nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) medan vissa laboratorier kommer att vara knutna separat till lokala konsthantverkare. Målet är att fördjupa nätverkets förståelse av traditionella metoder samt att öppna laboratorierna som ett utrymme även för traditionella och ibland marginaliserade konsthantverkare. Förhoppningsvis kommer detta att överbrygga klyftan mellan de två fälten som historiskt delar samma rötter för framställning och skapande.

Genom att slå samman den digitala och den analoga sfären som representeras av den tillverkande rörelsen och traditionella hantverkare kan nya produktiva konst- och hantverksyttringar utvecklas, så att nordbor i alla åldrar kan inspirera varandra. Projektet kommer också att för första gången koppla ihop de nordiska laboratorierna i ett gemensamt samarbete. Detta banar väg för fördjupade nätverk och korsbefruktning.

 

Nordiskt samarbete:

Danmark, Sverige, Norge, Finland och Island.

Följande partner kommer att ingå i FabCraft:

 • Nämnden för hemslöjdsfrågor (SE)

Laboratorierna:

 • Verket FabLab – Moss (NO)
 • Fellesverkstaden – Oslo (NO)
 • Fab Lab Ísafjörður (IS)
 • TUTLab – Tampere (FI)
 • MIT Fablab – Tromsø (NO)
 • Fab Lab Oulu (FI)
 • Copenhagen Fablab (DK)
 • Aalto Fablab – Helsinki (FI)
 • Fabriken – Malmö (SE)
 • FabLab – Umeå (SE)

Total budget: 1 000 000 DKK

Applied for: 500 000DKK     

Approved grant: 400 000 DKK

Project period: 01.01.2017-20.01.2018

 Särskild HANDMADE-utdelning i 2016

Projektet har fått finansiering i 2016 från fondens öronmärkta 4.milj DKK för projekt med specifika kriterier och villkor. Normalt kan man söka upp till 500 000 danska kronor för sitt projekt från fonden och högst 50 procent av projektets budget. Det speciella med HANDMADE-satsningen 2016 var att de sökande uppmanades att söka ett belopp på 500 000 till 1 miljon danska kronor och att stödet fick uppgå till hela 85 procent av finansieringen.

Följande bedömningskriterier tillämpades: Med HANDMADE vill Nordiska kulturfonden främja utvecklingen för form och handgjord konst genom att uppmuntra nya nordiska och internationella samarbetsprojekt. Fondens satsning är tänkt att bidra till att synliggöra och lyfta fram en mångfald av innovativa uttrycksformer som bygger på skapande för hand. Fokus är riktat mot projekt som:

 • bidrar till att utveckla och presentera hantverksmässiga uttryck med tonvikt på frihet, det experimentella och det abstrakta.
 • bidrar till att utmana och spränga de traditionella gränserna för skapande för hand och handarbete.
 • gärna inkluderar utövare eller organisationer från andra sektorer och andra konstområden.

Dessutom gällde även fondens allmänna bedömningskriterier om nordisk substans, kvalitet, förankring och effekt.

Christina Zetterlund (SE) och Mari Savio (FI) har medverkat som sakkunniga i behandlingen av ansökningar. Det slutliga beslutet om tilldelning av stöd har fattats av fondens styrelse.

Från 2017 ingår HANDMADE i fondens stödprogram OPSTART och det allmänna projektstödet. Läs mera om bedömningskriterierna under ”sök stöd”.

 Foto: FabCrafts