Designers Nest 049

Projektet fick stöd för att:
Designers' Nest spelar en viktig och stödjande roll för att höja profilen för unga, nyligen utexaminerade nordiska designers. Projektet stöder unga talanger och deras ambitioner i internationella sammanhang.

Den sökande skrev själv om projektet:
Designers' Nest är en stödplattform för unga nordiska designers. Vi initierar konkreta projekt inom kläddesign med fokus på aktiviteter som äger rum både i och utanför Norden. Vårt fokus är att hjälpa innovativa nordiska designers som på nya sätt arbetar med hållbarhet, nya tekniker och material samt experimenterar med former och idéer om diversitet.