Craft-Rituals-blue night ©Aia Jüdes.jpg

Projektet fick stöd för att:

Det är ett tvärvetenskapligt projekt som är konceptuellt och med nya slags lösningar i handarbetet. Det binder ihop performancekonst och handarbete på ett modigt sätt. Det för samman element som förenar handarbetet. Det är ett roligt avtryck i projektet att tillverka något: Det är visuellt intressant. Fonden hoppas att projektet kan inspirera och väcka tankar hos människor som inte fascineras skönheten i traditionellt handarbete. Projektet förenar också olika åldersgrupper. Det utvecklar förutom handarbete också de sociala elementen. En modig handling!

Om projektet:

Projektet Craft Rituals involverar över 20 deltagare från Sverige, Finland och Island. Det är en blandning av slöjdarbetare, dansare, musiker, modeskapare, gatukonstnärer och animatörer som i initiativtagarens och projektledarens, Aia Jüdes, regi förs samman i olika konstellationer för att skapa ett musikstycke, en dansperformance och tillhörande dräkter. Det hela sammanställs till en kort film, som experimenterar med 3D animationer och nya slöjdade uttryck. Alla delar av projektet genomsyras av ett tvärvetenskapligt slöjdperspektiv.

Craft Rituals är en hyllning till nordisk ull genom att det skildrar likheter och skillnader i våra nordiska slöjd- och hantverkstraditioner. Utöver spinning framhävs också andra tekniker i samband med ull (kardning, valkning, stickning, virkning, färgning och brodering) samt en hel del trä- och hornslöjd. Projektet för samman äldre hantverksarbetande kvinnor (i 60-årsåldern och uppåt), som är mästare på att spinna ull på spinnrock tillsammans med unga breakdansare, en grupp elektroniska musikförnyare och ett par avantgardistiska modeskapare för att skapa ett musikstycke, en serie dansperformance (där musikstycket och de handgjorda dräkterna ingår) samt en kortfilm med animationsinslag, där alla projektdelarna sammanförs till en helhet.

Om projektet:

  • Det bidrar till att etablera helt nya former för gränsöverskridande samarbeten, där slöjd och hantverk ses som en självklar del av den nordiska kulturens utveckling framöver.
  • Det lyfter in slöjd och hantverk i samtida sammanhang på ett normbrytande sätt som gör det tillgängligt och relevant för helt nya målgrupper
  • Det ger en ny bild av vad slöjd kan vara och höjer dess status eller ökar genomslagskraften långt utöver dess eget verksamhetsområde
  • Det utmanar könsstereotyper, verkar för mångfald och lyfter äldre kvinnors självkänsla framför en ung publik på ett som sällan sker i vårt åldersuppdelade samhälle.

Aia Jüdes har tidigare framgångsrikt använt filmmediet i musikvideon “Next Level Craft”. Med detta projekt “Craft Rituals” arbetar Jüdes vidare med resultaten från projektet och filmmediet, men med en helt annan form av experimentell arbetsprocess: Deltagarna möts och har kreativa utbyten i olika konstellationer. Det är ett mer omfattande och komplext samarbete, då filmen är ett sätt att visualisera mötet mellan olika generationer och världar.

Filmen till “Craft Rituals” experimenterar även med att utveckla ett helt eget visuellt språk där verkliga bilder flätas samman med animationer baserat på nyskapande slöjdade och handgjorda uttryck.

Animationerna är en egen blandning av analog och digital animationsteknik inspirerad av olika hantverkstekniker och material från tre nordiska länder. Det handlar således om en helt ny riktning och utveckling av handgjord form, såväl tekniskt som estetiskt.

Filmen “Craft Rituals” fungerar i sin egen form som ett visuell hantverk och dokumentation för ett innovativt projekt. Men samtidigt är filmen designad som en interaktiv del av ett liveperformance, där olika scener, ljud och animationer på ett överraskande och poetiskt sätt svarar till de fysiska objekten och folk utanför duken.

Nordiskt samarbete:

Sverige, Finland och Island

Projektets hemmabas är i Sverige, men avgörande delar genomförs dessutom lokalt i Finland och Island. Projektet involverar i olika utsträckning över 20 deltagare från Sverige (ca 15), Finland (ca 5) och Island (ca 5). Det hela sammanställs till en film, som spelas in på orter i de tre länderna.

Total budget: 1 400 00 SEK

Applied for: 789 000 DKK    

Approved grant: 700 000 DKK

Project period: 01.12.2016-31.12.2018      

Särskild HANDMADE-utdelning i 2016

Projektet har fått finansiering i 2016 från fondens öronmärkta 4.milj DKK för projekt med specifika kriterier och villkor. Normalt kan man söka upp till 500 000 danska kronor för sitt projekt från fonden och högst 50 procent av projektets budget. Det speciella med HANDMADE-satsningen 2016 var att de sökande uppmanades att söka ett belopp på 500 000 till 1 miljon danska kronor och att stödet fick uppgå till hela 85 procent av finansieringen.

Följande bedömningskriterier tillämpades: Med HANDMADE vill Nordiska kulturfonden främja utvecklingen för form och handgjord konst genom att uppmuntra nya nordiska och internationella samarbetsprojekt. Fondens satsning är tänkt att bidra till att synliggöra och lyfta fram en mångfald av innovativa uttrycksformer som bygger på skapande för hand. Fokus är riktat mot projekt som:

  • bidrar till att utveckla och presentera hantverksmässiga uttryck med tonvikt på frihet, det experimentella och det abstrakta.
  • bidrar till att utmana och spränga de traditionella gränserna för skapande för hand och handarbete.
  • gärna inkluderar utövare eller organisationer från andra sektorer och andra konstområden.

Dessutom gällde även fondens allmänna bedömningskriterier om nordisk substans, kvalitet, förankring och effekt.

Christina Zetterlund (SE) och Mari Savio (FI) har medverkat som sakkunniga i behandlingen av ansökningar. Det slutliga beslutet om tilldelning av stöd har fattats av fondens styrelse.

Från 2017 ingår HANDMADE i fondens stödprogram OPSTART och det allmänna projektstödet. Läs mera om bedömningskriterierna under ”sök stöd”.

Foto: Aia Jüdes