ARTIVAL1

Foto: Nicol Savinetti 

Projektet fick stöd för att:
ARTIVAL är ett brett nordiskt samarbetsprojekt mellan Danmark, Island, Sverige, Norge och Finland,. Samtidigt ser projektet också bortom de nordiska breddgraderna genom att fokusera på konstnärer med mångsidiga kulturella och multietniska bakgrunder. Dessutom har projektet ett långsiktigt mål för att utveckla ARTIVAL i framtiden.

Den sökande skrev själv om projektet:
ARTIVAL är en nordisk konstbiennal (inkl. visuell konst, performance och litteratur) som särskilt fokuserar på hållbar utveckling på konstscener i de nordiska länderna. Festivalen kommer att visa upp mångsidiga konstnärer med fokus på flerspråkiga och multietniska konstnärer.