Arkiv i dag - relevans, deltagelse og dialog. Visioner om nordisk arkivformidling i det 21 århundrede

Projektet fick stöd för att:
Projektet har en hög nordisk relevans eftersom det syftar till att skapa ett nätverk och en professionell gemenskap mellan nordiska arkiv. Dessutom vill projektet sprida kunskap från de nordiska arkiven till allmänheten.


Den sökande skrev själv om projektet:
Projektet fokuserar på de nordiska arkiven och deras framtid genom att anordna ett webbseminarium. Syftet är att säkerställa utvecklingen av ett område som startade i slutet av 1990-talet i de nordiska länderna som en reaktion på arkivens bristande fokus på användarna. Webbseminariet kommer att bidra till den framtida utvecklingen av arkiv och deras förmedling till publiken genom att presentera goda exempel och metodutveckling i de nordiska arkiven.