Handmade

Materialbaserad konst och kultur och relaterade ämnen kring det handgjorda har en stark position i de nordiska länderna. Handmade främjar fältet och visar på: Nya perspektiv och vinklar på vad som är tillåtet.

Handmade uppmuntrar nya röster och visar mångfalden och bredden

Hantverk är en viktig del i alla Nordens konst- och kulturområden. Nordisk Kulturfond har under åren 2016 – 2018 haft ett särskilt fokus på att stödja, främja och synliggöra det handgjorda genom programmet Handmade.

Fonden har under denna period beviljat stöd till 32 projekt, både till uppstart av samt till genomförande av projekt till en summa av 7.7 milj. DKK.

Fonden har etablerat nätverk och inspirerat till nya samarbeten. Fonden samarbetar med de nordiska kulturmyndigheterna, Arctic Arts Summit 2019 samt Nordic Museum i Seattle om ett fortsatt främjande av konstområdet och med att bidra till att etablera nya samarbeten.

Handmade är:

  • upptäckter; många storverk börjar i det lilla, i utkanten, i det oupptäckta eller i det undervärderade eller det glömda
  • förmedling, teori och konstnärlig reflektion
  • lokala initiativs nordiska samarbeten och perspektiv
  • hantverk som återupptäcks och tolkas i samtiden
  • nya tolkningar av vad Norden är
  • ett nätverk av nordiska experter från olika discipliner
  • en utmaning till de traditionella institutionella, professionella och kulturella mönster och gränser
  • en mångfald av uttrycksformer och utövare

 

Se alla 32 projekt som fått Handmade-stöd