HANDMADE

HANDMADE är en satsning som genomförs av Nordiska kulturfonden 2016–2018. Alla konst- och kulturområders projekt kan söka: Projekt, som utforskar det handgjorda ur olika perspektiv, och där aktörer och miljöerna kring dem stärks genom nordiskt samarbete.

Några röster om HANDMADE-satsningen och HANDMADE-projekt som redan har fått stöd:

  • ”HANDMADE presenterar radikalt nya perspektiv genom att hålla liv i, omtolka och utveckla händernas kunskap. HANDMADE återerövrar handarbetet och gör gammalt till nytt.”
  • "HANDMADE handlar om upptäckter: mycket som blir stort börjar i det lilla – i utkanten, i det oupptäckta, det undervärderade, det bortglömda.”
  • ”Projekten kan vara nationellt eller internationellt baserade, men det finns alltid ett nordiskt perspektiv – en tolkning av vad det vill säga att vara nordisk.”
  • ”HANDMADE har fokus på det småskaliga där kroppen och händerna skapar – antingen genom konsthantverk eller projekt som reflekterar över skalan, produkten och processen i det handgjorda.”
  • ”En av de saker HANDMADE verkligen gör rätt är att understryka samarbetsaspekten. Samarbete är nyckeln till bättre resultat och möjligheter att starta något nytt – på ett internationellt plan.”
  • "HANDMADE förankras i lokal produktion som motvikt till globaliseringen outsourcing av det handgjorda.”

 

Se vilka projekt redan har fått ta emot stöd från HANDMADE

Beviljande av stöd 2017 och 2018
HANDMADE ingår i fondens stödprogram projektstöd och OPSTART. Det vill säga, att bedömningskriterier för de stödprogram gäller även HANDMADE-ansökningar.

HANDMADE-projektambassadör Mari Savio bidrar till att mobilisera nya aktörer och ger råd om hur man genomför nordiska kulturprojekt. Läs mera om Nordiska Kulturfondens projektambassadörer.

Första stödutdelningen 2016
I augusti 2016 hade fonden ett särskilt ansökningsdatum för HANDMADE-projekt som skulle få dela på 3 miljoner danska kronor. Fonden fick in 39 ansökningar, vilket var långt mer än väntat, och kvaliteten var över lag mycket hög. Det stora intresset gjorde att fonden ökade finansieringen med 1 miljon, från 3 till 4 miljoner danska kronor. Därmed kunde fonden bevilja stöd till 8 projekt. Dessutom beviljades OPSTART-stöd till ett projekt som var intressant men ännu inte moget för projektstöd.

Följande projekt fick ta emot stöd från fonden:

Normalt kan man söka upp till 500 000 danska kronor för sitt projekt från fonden och högst 50 procent av projektets budget. Det speciella med HANDMADE-satsningen 2016 var att de sökande uppmanades att söka ett belopp på 500 000 till 1 miljon danska kronor och att stödet fick uppgå till hela 85 procent av finansieringen.

Fondens allmänna bedömningskriterier om nordisk substans, kvalitet, förankring och effekt gällde. Dessutom gällde även HANDMADE-kriterier: Med HANDMADE vill Nordiska kulturfonden främja utvecklingen för form och handgjord konst genom att uppmuntra nya nordiska och internationella samarbetsprojekt. Fondens satsning är tänkt att bidra till att synliggöra och lyfta fram en mångfald av innovativa uttrycksformer som bygger på skapande för hand. Fokus är riktat mot projekt som:

  • bidrar till att utveckla och presentera hantverksmässiga uttryck med tonvikt på frihet, det experimentella och det abstrakta
  • bidrar till att utmana och spränga de traditionella gränserna för skapande för hand och handarbete
  • gärna inkluderar utövare eller organisationer från andra sektorer och andra konstområden.