HANDMADE

HANDMADE är en treårig satsning som genomförs av Nordiska kulturfonden 2016–2018. Fonden efterlyser projekt som utforskar det handgjorda ur olika perspektiv och där aktörer som skapar för hand och miljöerna kring dem stärks genom nordiskt samarbete. Med HANDMADE stöttar fonden ett förnyat och dynamiskt konst- och kulturliv i Norden som är mångsidigt, tillgängligt och av hög kvalitet.

Beviljande av stöd 2017 och 2018
Från 2017 ingår HANDMADE i fondens breda projektstöd och OPSTART.

Ett av målen med HANDMADE är att få in fler ansökningar om generellt projektstöd från miljöer där man skapar för hand.

Även projekt som redan utvecklatas och utvärderats i samband med HANDMADE 2016, men som fonden inte kunde prioritera inom ramen för den särskilda satsningen, är välkomna med ansökningar till kommande datum. Projektet ska vidareutvecklas med hänsyn till motiveringen för avslag och fondens allmänna villkor och bedömningskriterier.
Det går att ansöka om högst 500 000 danska kronor vid tre datum årligen, och projektet får inte ha inletts innan fonden har svarat.

Läs mer om hur du ansöker 

Första stödutdelningen 2016

I augusti 2016 hade fonden ett särskilt ansökningsdatum för HANDMADE-projekt som skulle få dela på 3 miljoner danska kronor. Fonden fick in 39 ansökningar, vilket var långt mer än väntat, och kvaliteten var över lag mycket hög. Det stora intresset gjorde att fonden ökade finansieringen med 1 miljon, från 3 till 4 miljoner danska kronor. Därmed kunde fonden bevilja stöd till 8 projekt. Dessutom beviljades OPSTART-stöd till ett projekt som var intressant men ännu inte moget för projektstöd.

Följande projekt fick ta emot stöd från fonden:

Normalt kan man söka upp till 500 000 danska kronor för sitt projekt från fonden och högst 50 procent av projektets budget. Det speciella med HANDMADE-satsningen 2016 var att de sökande uppmanades att söka ett belopp på 500 000 till 1 miljon danska kronor och att stödet fick uppgå till hela 85 procent av finansieringen.

Följande bedömningskriterier tillämpades: Med HANDMADE vill Nordiska kulturfonden främja utvecklingen för form och handgjord konst genom att uppmuntra nya nordiska och internationella samarbetsprojekt. Fondens satsning är tänkt att bidra till att synliggöra och lyfta fram en mångfald av innovativa uttrycksformer som bygger på skapande för hand. Fokus är riktat mot projekt som:

  • bidrar till att utveckla och presentera hantverksmässiga uttryck med tonvikt på frihet, det experimentella och det abstrakta
  • bidrar till att utmana och spränga de traditionella gränserna för skapande för hand och handarbete
  • gärna inkluderar utövare eller organisationer från andra sektorer och andra konstområden.

Dessutom gällde även fondens allmänna bedömningskriterier om nordisk substans, kvalitet, förankring och effekt.

HANDMADE-sakkunniga
Christina Zetterlund (SE) och Mari Savio (FI) har medverkat som sakkunniga i behandlingen av ansökningar. 

Mari Savio (FI)
Mari Savio är utbildad beklädnadsdesigner från TaiK (nu Aalto universitetet) i Helsingfors och har utgivit flera böcker om DIY och görande. Hon är själv utövande hantverkare samt styrelseledamot i Finnish Association of Design Learning och i Finnish crafts association / Friends of Finnish handicraft. Hon har arbetat som designer hos flera företag och som Länskonstnär i designfostran.

Savio är initiativtagare och grundare av bl.a. MUTKU som utvecklar metoder för designutbildning i grundskolan.

Christina Zetterlund (SE)
Christina Zetterlund är professor i konsthantverkshistoria och teori på Konstfack, institutionen för design, konsthantverk och konst. Senast utredningssekreterare för den statliga utredningen Gestaltad livsmiljö. Hon disputerade 2003 på avhandlingen Design i informationsåldern: om strategisk design, historia och praktik.

Hon har arbetat som intendent på Röhsska museet och som ämnessakkunnig i design på Näringsdepartementet. Mellan 2006 och 2008 arbetade hon med forskningsprojektet Designhistoriai Sverige (Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser) som analyseradeformmuseernas definition av det formhistoriska objektet och den historia som dessa institutioner skrivit genom sina utställningar. Har skrivit den nyutkomna boken Konsthantverk i Sverige del 1. Verksam även som frilansskribent och curator.

Zetterlund är kontrakterad sakkunnig i fonden inom arkitektur och design för åren 2016-2018.