HANDMADE

HANDMADE är en satsning som genomförs av Nordiska kulturfonden 2016–2018.

Alla konst- och kulturområders projekt kan söka: Projekt, som utforskar det handgjorda ur olika perspektiv, och där aktörer och miljöerna kring dem stärks genom nordiskt samarbete.

HANDMADE stödjer även kommunikationsprojekt, som producerar och förmedlar kunskap om vad som är aktuellt inom handgjorda uttryck och former.

HANDMADE uppmuntrar nya röster och visar mångfalden och bredden
• HANDMADE är mångsidigt när det gäller uttrycksformer och utövare. HANDMADE är den gemensamma nämnaren.
• Alla konst- och kulturområden kan ansöka – gärna i gränsöverskridande samarbeten
• HANDMADE ger utrymme för kommunikation, teori och konstnärlig reflektion
• HANDMADE utmanar de traditionella institutionerna, de yrkesmässiga och kulturella mönstren och gränserna

HANDMADE visar och stödjer den pågående utvecklingen: nya perspektiv, nya grepp om materialet och nya idéer om vad som är tillåtet 
• HANDMADE är hantverk som återupptäcks och tolkas i en ny tid 
• HANDMADE handlar om upptäckter; många storverk börjar i det lilla – i utkanten, i det oupptäckta, det undervärderade, det glömda.
• HANDMADE stärker lokala initiativ inom nordiskt samarbete och i ett nordiskt perspektiv – och hittar nya tolkningar av vad det innebär att vara nordisk

HANDMADE-samarbetet är nyckeln till ännu bättre resultat och konstnärlig utveckling 
• Att starta ett nordiskt samarbete stärker aktörerna och miljöerna inom hantverk
• Som projektdeltagare kan du synliggöra och sprida din särskilda HANDMADE-expertis på nordisk nivå
• HANDMADE-projekt skapar ett nätverk av nordiska experter från olika yrkesområden vars styrkor och kunskaper en annan medlem kan dra nytta av

Beviljande av stöd 2018
HANDMADE ingår i fondens stödprogram projektstöd och OPSTART. Det vill säga, att bedömningskriterier för de stödprogram gäller även HANDMADE-ansökningar. 
OPSTART stöder utvecklingen av nya projekt: lovande projektidéer och uppstartsfasen av nya projekt.
Projektstödet bidrar till genomförandet av färdigutvecklade projekt. Projekt som får projektstöd under 2018 ska vara genomförda innan utgången av 2020.

HANDMADE-projektambassadör Mari Savio bidrar till att mobilisera nya aktörer och ger råd om hur man genomför nordiska kulturprojekt. Läs mera om Nordiska Kulturfondens projektambassadörer

28 projekt har hittills fått HANDMADE-projektstöd
Om du är nyfiken på vad HANDMADE kan innehålla kan du dyka djupare in i de projekt som fått stöd här.
Keramik, bildkonst, arkitektur, musik, glas och dans hör till de konstfält som fått stöd, och aktörer i form av alltifrån amatörer till FabLabs och statligt erkända museer har fått stöd. Händernas kunskap är den gemensamma nämnaren!

Foto: Jukka Kiistala
Projekt: Weaving Kiosk, Rosa Tolnov Clausen 

HANDMADE-sakkunniga
Christina Zetterlund (SE) och Mari Savio (FI) har medverkat som sakkunniga i behandlingen av ansökningar. 

Mari Savio (FI)
Mari Savio är utbildad beklädnadsdesigner från TaiK (nu Aalto universitetet) i Helsingfors och har utgivit flera böcker om DIY och görande. Hon är själv utövande hantverkare samt styrelseledamot i Finnish Association of Design Learning och i Finnish crafts association / Friends of Finnish handicraft. Hon har arbetat som designer hos flera företag och som Länskonstnär i designfostran.

Savio är initiativtagare och grundare av bl.a. MUTKU som utvecklar metoder för designutbildning i grundskolan.

Christina Zetterlund (SE)
Christina Zetterlund är professor i konsthantverkshistoria och teori på Konstfack, institutionen för design, konsthantverk och konst. Senast utredningssekreterare för den statliga utredningen Gestaltad livsmiljö. Hon disputerade 2003 på avhandlingen Design i informationsåldern: om strategisk design, historia och praktik.

Hon har arbetat som intendent på Röhsska museet och som ämnessakkunnig i design på Näringsdepartementet. Mellan 2006 och 2008 arbetade hon med forskningsprojektet Designhistoriai Sverige (Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser) som analyseradeformmuseernas definition av det formhistoriska objektet och den historia som dessa institutioner skrivit genom sina utställningar. Har skrivit den nyutkomna boken Konsthantverk i Sverige del 1. Verksam även som frilansskribent och curator.

Zetterlund är kontrakterad sakkunnig i fonden inom arkitektur och design för åren 2016-2018.