Traces Of A Social Life

Om projektet:
Projektet syftar till att främja internationella samarbeten som grundar sig på nordiska värderingar och hållbarhet. Projektet kommer att bygga en bro mellan hantverk, mode, textilier och fotografi.

Projektet ser konst och design ur ett globalt perspektiv genom att arbeta över nationella gränser. Projektet syftar till att främja relevant miljödebatt i Norden genom att skapa intresse och medvetenhet kring detta område. I praktiken kommer de två nordiska samarbetspartnerna att fokusera på att utveckla textilier från färöisk fårull som vanligtvis inte skulle användas. Materialet kommer således att införlivas i mode och hantverk med fokus på hållbarhet i produktionen.

Globus Opstart kommer att stödja forskningsfasen i projektet där Ragnhild Højgaard (DK) og GRØNKJÆR studio (USA) samarbetar.

Relevans för Globus Opstart:
Projektet syftar till att utveckla nya hållbara sätt att använda textilmaterial som annars inte skulle användas. Fonden anser att det är relevant att stödja forskningsfasen i projektet som syftar till att utvidga den nordiska relevansen till globala sammanhang.