Rotulama Logo Vectorized Pink NK 01

Om projektet:
Projektet samverkar med små företag som befinner sig på gränsen till gentrifiering. Med utgångspunkt i samarbete försöker projektet skapa en relation med butiksägarna för att återuppliva deras butiks visuella identitet och hjälpa dem att blomstra. Den kreativa processen och resultaten kommer att användas för att producera platsspecifika konstverk, berätta historier och uppmuntra ett positivt inflytande på samhället. Ett samarbete kommer att äga rum i Helsingfors i Finland och i Campeche i södra Mexiko.

Relevans för Globus Opstart:
Projektet är aktuellt och innovativt. Det tar upp globala frågor genom en lokal och personlig metod. Projektet kommer att genomföras både i Finland och Mexiko – två ställen som ligger geografiskt, ekonomiskt och politiskt långt ifrån varandra. Tanken är att hitta kreativa lösningar baserade på fruktbara interaktioner och dela dessa erfarenheter och tankar med en global publik.