ISCP Artist Carl Boutard

Carl Boutard, ISCP Fall Open Studios, November 2015. Photo by Julie Zamora. Image courtesy of the International Studio & Curatorial Program. 

Om projektet:
International Studio & Curatorial Program (ISCP) kommer att organisera ett evenemang både fysiskt och digitalt för att presentera inspirerande konstnärer och kuratörer från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige för en global publik. Programmet kommer att samla ihop några av de mest intressanta samtida nordiska konstnärer och kuratörer.

Nordic Public Programs vid ISCP presenterar deltagarnas konstnärliga praxis för en publik som består av 10 000+ personer från hela världen. Hela programmet med nordiska konstnärer och kuratorer syftar till att skapa en plattform för kulturutbyte och samtida konst som visar nordisk konst och kultur i nya globala kontexter.

På grund av den globala pandemin anordnas aktiviteter och möten både i fysiska och digitala former för att kunna nå den globala publiken. Detta kommer att svara på det ökande intresse för digitala kommunikations- och arbetssätt som finns idag.

Relevans för Globus Opsart:
Projektet skapar en plattform för diskussioner som kopplar nordisk konst och kultur till nya globala sammanhang. Trots begränsningarna orsakade av pandemin kommer projektet att bidra till kulturellt och konstnärligt utbyte genom att skapa en plattform både fysiskt på plats och digitalt. Projektet har potential att utveckla och dela ny och unik kunskap för framtiden.