Creds Tone Haldrup Lorenzen Mupenzi.001

Bild: Tone Haldrup Lorenzen

Om projektet:
Projektet undersöker konceptet "Mapenzi" som används för att beskriva vagabonder och psykiskt sjuka personer i Zimbabwe. Projektet är en nyskapande undersökning av en föreställning som inspireras av och arbetar med två olika kulturer; den zimbabwiska helande ritualen och den traditionella teaterestetiken i Danmark.

Relevans för Globus Opstart:
Projektet fokuserar på diskriminering och stigmatisering av psykisk ohälsa som ett globalt fenomen och som kan leda till allvarliga konsekvenser, t.ex. social utestängning och orättvis behandling av personer med erfarenhet av psykisk ohälsa.