Kerrotutmaisemat 3 Fotograf Vilma Brotherus

Bild: Vilma Brotherus

Om projektet:
Det arktiska handarbetet är en oskiljaktig del av den nuvarande kulturen på tundran. Arktiskt handarbete är något främmande som term och det finns inget motsvarande ord på tundran. Utställningen och workshoppen lyfter fram en färdighet som håller på att försvinna.

Relevans för Globus Opstart:
Projektet fokuserar på nätverkande i ett globalt sammanhang och ger en inblick i en originell kultur och livsstil. Projektets globala vision bygger på den senaste forskningen om den arktiska regionen och det undersöker kulturella förändringar i området.