Daf 2

Om projektet:
Lägret kommer att hållas i Århus i augusti 2021 och avslutar med föreställningar och visningar under Aarhus Festuge. Glomus Glocal har två centrala målgrupper: danska konststudenter och lokala unga konstnärer från etniskt mångfaldiga och kreative miljöer i Århus. GG är en mötesplats för utbyte och lärande mellan konststudenterna och de lokala projektdeltagarna och det arbetar med ett särskilt fokus på musik, dans och drama.

Med huvudfokus i konstnärlig medskapande vill Glomus Glocal utforska hur globala kulturer kan interagera mellan varandra i ett "glokalt" sammanhang. Projektet fokuserar på konstnärliga uttryck som präglas av mångskiftande kulturella representationer och det kommer att inkludera deltagare med olika socioekonomiska bakgrunder.

Konstutbildningar utmanas i frågor om representation och mångfald. Både när det gäller antagning av studenter till utbildningar och i förhållande till lärare. Glomus Glocal försöker inte lösa detta komplexa strukturella problem utan att skapa alternativa plattformar som kan fokusera på flera aktuella och viktiga frågor angående konstutbildningar. På lång sikt syftar projektet till att stärka kulturell representation och mångfald, inte bara i konstskolor utan i alla kulturella områden i Norden.

Relevans för Globus Opstart:
Projektet bidrar till relevanta och aktuella debatter om rollen av mångfald och mångkulturell representation i högre konstutbildningar i Norden. Fonden ser projektet som mycket viktigt när det syftar till att utveckla globala nätverk.