Bild Från Radoslav Istok

Om projektet:
Projektet utforskar hur processer av modernisering (särskilt vattenkraftdammar) påverkar på kulturella fenomena såsom förstörelse/räddning av kulturarv, förflyttning av ursprungsbefolkningar och miljöändringar. Vattenkraft, kulturarv, lokala samhällen och miljö är centrala delar i samtida diskussioner och tankar som handlar om framtidens hållbara lösningar. 

Projektet syftar således till att skapa ett lokalt och globalt perspektiv genom att fokusera på konkreta historiska händelser, landskap och samhällen. Det baserar sig på museisamlingar, arkivmaterial och akademisk forskning. Projektet syftar till att utforska relationer mellan Sápmi och Nubia - två huvudplatser för forskningen. Projektet resulterar i konstutställningar och offentliga program i Sverige, Norge, Egypten, Sudan och Jordanien samt en publikation.

Relevans för Globus Opstart:
Projektet syftar till att utforska och skapa förbindelser mellan Sápmi (Norge, Sverige, Finland och Ryssland) och Nubien (Egypten och Sudan) - två kulturella områden som sträcker sig över nationella gränser. Projektet förankras i båda regionerna och det behandlar relevanta ämnen såsom förflyttning och inverkan på ursprungsbefolkningar, arkeologiska utgrävningar och miljöfrågor i Skandinavien, Sudan, Egypten och andra ställen i den globala världen. Fonden ser att projektet inte kan genomföras enbart i Norden.