photo-1429962714451-bb934ecdc4ec.jpg

Syftet med mötet var at utveckla puls-arrangörernas arbete i Norden och bilda ett nytt nätverk mellan nordiska konsertarrangörer med fokus på talangutveckling, kvalitet i konserterna och utveckling av livemusik-området i Norden.

Med detta nätverk önsker Nordiska kulturfonden att främja utvecklingen av arenor och mindre nätverk som diskuterar livemusiken i Norden och hittar gemensamma lösningar samt bidrar till att låta nordisk livemusik och nordisk publik mötas i praktiken. 

Mötet innehöll en introduktion till puls, inspiration till arbete med publikutveckling och tid till networking mellan puls-arrangörerna.  

Nätverksmötet hölls i samband med Live Music Summit, som är en internationell konferens kring livemusik arrangerad av Dansk Live.