Udklip.PNG

Nordiska kulturfonden berättar om möjligheter att få stöd och om projekt som redan fått stöd inom temasatsningen HANDMADE under den årliga konferensen "Kulturarv - Kunskap, samhällsnytta och deltagande" den 4. april i Jönköping. Konferensen hålls av Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH).

Nämnden för hemslöjdsfrågor er en statlig myndighet under Kulturministeriet i Sverige. Nämnden för hemslöjdsfrågor stärker fackområdet i hela Sverige genom att planera, driva och följa upp aktiviteter med såväl kulturella som ekonomiska perspektiv.