Olafur Eliasson_Reality projector_2018 - Joshua White.jpg

Foto: Olafur Eliasson: Reality projector, 2018. Credit: Joshua White

Om konferensen

Konferensen i oktober är det första mötet på nordisk nivå, där upp till 120 personer träffas för att diskutera och kvalificera framtida initiativ och satsningar. De inbjudna personer kommer från forskning, konstutbildning, och andra relevanta verksamheter inom konst- och kulturliv i de nordiska länderna, vilket kan bidra fortsatta diskussioner ett relevanta forum.

Konferensen är indelad i tre teman: konst och allmänheten, konstscenen och samhället samt konst och publicitet. Varje ämne är förknippat med föreläsningar, debatter och diskussioner som kommer att belysa olika aspekter av förhållandet mellan konst och samhällen, bland annat:

 • Den kulturpolitiska betydelsen av konstens sociala samhällen
 • Målgrupper i en globaliserad värld
 • Konstnärliga samhällen och nya medier
 • Konstens publik och icke-publik
 • Kvantifiera värdet av de sociala samhällen som uppstår kring konst
 • Konstkritik och sociala samhällen


Syftet med konferensen är:

 • Att samla representanter för relevanta forskargrupper för att kvalificera och delta i forskningsperspektiv
 • Säkerställa att forskningsområdet öppnas för tvärvetenskapliga forskningstraditioner
 • Att öppna för vidare diskussion om ämnet i allmänhet och kulturpolitik


Konferensföreläsare:

 • Huvudtalaren är Shannon Jackson (University of California, Berkeley)
 • Trine Bille (Handelshögskolan i Köpenhamn)
 • Arild Danielsen (Universitetet i sydöstra Norge)
 • Sissel Furuseth (Universitetet i Oslo)
 • Maria Hirvi-Ijäs (Cupore)
 • Stefan Jonsson (Lindköpings universitet)
 • Owe Ronström (Uppsala universitet)
 • Frederik Tygstrup (Köpenhamns universitet)
 • Bjarki Valtysson (Köpenhamns universitet)

Konferensen kommer att omfatta keynote-presentationer och diskussioner. Alla deltagare förväntas bidra aktivt till dagens samtal.

Konferensens bakgrund

Statens Kunstfon i Danmark beställde år 2015 professor Frederik Tygstrup för att utarbeta en forskningsrapport om konstens roll i samhället idag. Rapporten gav grunden till att inleda ett bredare nordiskt forskningssamarbete med Norsk Kulturråd. Läs mer här.

Om initiativtagarna

Statens Kunstfond
Statens Kunstfond vill främja och utveckla konst i Danmark och dansk konst utomlands. Konstfonden fördelar mer än 500 miljoner DKK stöd per år för konst, arkitektur, bildkonst, film, litteratur, hantverk, design, musik och scenkonst.

Norsk kulturråd
Kulturrådet ger finansiering för konst och kultur i Norge och är drivkraften för nya konst- och kulturprojekt. Syftet med kulturrådet är att stimulera moderna konstnärliga och kulturella uttryck och bidra till att skapa, bevara och dokumentera konst och kultur och göra den tillgänglig för alla.

Nordisk kulturfond
Nordiska kulturfonden stöder ett förnyat och dynamiskt konst- och kulturliv i Norden, som präglas av mångfald och är tillgängligt samt av hög kvalitet. Fonden har arbetat med nordiskt kultursamarbete sedan 1966. Nordiska kulturfonden har under de senaste åren utvecklats till att aktivt delta i nätverk och som nätverksfacilitator med målet att utveckla kulturpolitiska frågor i Norden.