pp.JPG

Den årliga EU-temadag 2017 presenterade de finansieringsmöjligheter som finns tillgängliga för kulturprojekt i Norden och EU. Sammanlagt åtta olika nordiska och europeiska fonder var representerade, bland dem rådgivare Søren Staun från Nordiska kulturfonden, som också höll en lång, djupgående presentationer om fondens stöd på tre olika nivåer.

Henrik Zipsane från Frilandsmuseet Jamtli i Sverige gav en presentation om sin EU-strategi, som har gjort det  möjligt för honom att ha 20 (!) olika EU och nordiska projekt på en gång!

De deltagande fonder var:

  • Creative Europe - MEDIA (stöd till filmer och dataspel)
  • Creative Europe - Culture (stöd för alla  konsteformer, inte film)
  • Europe for Citizens (projekt i det civila samhället  och vänorter)
  • Horizon 2020 (forskning)
  • Interreg Baltic / Policy Area Cultur (regionalt samarbete)
  • Nordiska kulturfonden (nordisk kultur och samarbete)
  • Nordisk kulturkontakt (nordisk kultur och netverk;. f.d. Kulturkontakt Nord)
  • National Arts Foundation (alla konstformer)

Se hela programmet (DK)