Ansök om stöd

Nordiska kulturfonden delar ut stöd på tre nivåer: OPSTART kan sökas löpande, projektstöd kan sökas vid tre datum om året och tematiska satsningar med specifika kriterier har särskilda ansökningsfrister.

OPSTART stöder utvecklingen av nya nordiska projekt: lovande projektidéer och i uppstartsfasen av nya nordiska projekt.

 • Övertygande projektidé
 • Gemensam projektutveckling
 • Svar inom 20 arbetsdagar
Läs mer

Projektstöd

Nordiska kulturfonden delar ut stöd tre gånger om året till nordiska projekt med konst- eller kulturinnehåll.

 • Nordisk relevans
 • Utveckling av konst och kultur
 • Kvalitet i samarbetet

Läs mer

Om hantverket är en fokuspunkt i ditt konst- eller kulturprojekt kan du söka stöd genom HANDMADE.

 • Utgångspunkt i det handgjorda
 • Nya samarbeten
 • Nordisk gemenskap och förmedling


Läs mer

puls är ett treårigt stödprogram som under 2017 delade ut stöd på totalt 4,1 miljoner danska kronor till musikscener och festivaler i hela Norden.

 • Nordiska konserter av hög kvalitet, tillgängliga för alla
 • Nytt nordiskt nätverk
 • Mötet mellan nordisk live-musik och den nordiska publiken
Läs mer