Ansök om stöd

Nordisk Kulturfond stöder projekt som syftar till att förnya konst- och kulturliv i Norden. Här kan du läsa mer om våra aktuella stödprogram.

Opstart är fondens investering i de första faserna i nya konst- och kulturprojekt, så att projektens nordiska ambitioner kan stärkas. Opstart stödjer aktörernas gemensamma utveckling av lovande projektidéer.

  • Övertygande projektidé
  • Gemensam projektutveckling
  • Svar inom 20 arbetsdagar
Läs mer

Projektstöd

Nordisk Kulturfond delar ut stöd tre gånger om året till nordiska projekt med konst- eller kulturinnehåll.

  • Projektets kvalitet
  • Nordisk relevans
  • Ekonomi

Läs mer

Globus är Nordisk Kulturfonds nya stödprogram som lanseras i 2021. Under 2020-2021 kommer programmet att testas på några få utvalda pilotprojekt.

Vidare kan man ansöka om stöd via Globus Opstart som stöder utveckling av idéer och samarbete i globala sammanhang.

Globus ger plats till globala perspektiv. Programmet ger det nordiska en möjlighet att växa sig större än Norden.

Läs mer

Puls är ett femårigt stödprogram som under 2017-2022 har delat ut stöd på ca 16,5 miljoner danska kronor till musikscener och festivaler i hela Norden.

  • Nordiska konserter av hög kvalitet, tillgängliga för alla
  • Nytt nordiskt nätverk
  • Mötet mellan nordisk live-musik och den nordiska publiken
Läs mer