Ansök om stöd

Nordisk Kulturfond stöder projekt som syftar till att förnya konst- och kulturliv i Norden. Här kan du läsa mer om våra aktuella stödprogram.

Opstart är fondens investering i de första faserna i nya konst- och kulturprojekt, så att projektens nordiska ambitioner kan stärkas. Opstart stödjer aktörernas gemensamma utveckling av lovande projektidéer.

  • Övertygande projektidé
  • Gemensam projektutveckling
  • Svar inom 20 arbetsdagar
Läs mer

Projektstöd

Nordisk Kulturfond delar ut stöd tre gånger om året till nordiska projekt med konst- eller kulturinnehåll.

  • Projektets kvalitet
  • Nordisk relevans
  • Ekonomi

Läs mer

Puls är ett fyraårigt stödprogram som under 2017-2019 har delat ut stöd på ca 13 miljoner danska kronor till musikscener och festivaler i hela Norden.

  • Nordiska konserter av hög kvalitet, tillgängliga för alla
  • Nytt nordiskt nätverk
  • Mötet mellan nordisk live-musik och den nordiska publiken
Läs mer

Globus är Nordisk Kulturfonds nya stödprogram som lanseras i 2021.

Programmet har inrättats utifrån ett ökande behov av nya sätt att agera informellt och gradvis över gränserna.

Globus ger plats till globala perspektiv. Programmet ger det nordiska en möjlighet att växa sig större än Norden.

Läs mer