Ansök om stöd

Nordisk Kulturfond stöder projekt som syftar till att förnya konst- och kulturliv i Norden. Här kan du läsa mer om våra aktuella stödprogram.

Opstart är fondens investering i de första faserna i nya konst- och kulturprojekt, så att projektens nordiska ambitioner kan stärkas. Opstart stöder aktörernas gemensamma utveckling av lovande projektidéer.

  • Övertygande projektidé
  • Gemensam projektutveckling
  • Svar inom 20 arbetsdagar
Läs mer

Projektstöd

Med projektstödet vill fonden stimulera utvecklingen av konst- och kulturlivet och förstärka olika aktörers nordiska förbindelser.

  • Konstnärligt/kulturellt innehåll och ambitioner
  • Nordisk relevans och samarbete i projektet
  • Relevant och realistisk projektekonomi

Läs mer

Globus Call

Globus Call är ett nytt öppet stödprogram och en del av fondens Globus-initiativ 2020-2024.

Programmet ger konstnärer och kulturutövare möjligheter att engagera sig i transnationella och långsiktiga samarbeten och nätverk som sträcker sig utanför Norden.

Programmets stöd kan sökas genom årliga ansökningsrundor. Mer information om ansökningstiderna för nästa år kommer att publiceras senare.

Läs mer

Globus Opstart

Globus Opstart är ett stödprogram inom fondens överordnade Globus-initiativ. 

Globus Opstart stöder etablerande och förberedande faser av ömsesidiga globala samarbeten och projekt som involverar konstnärer och kulturutövare från Norden och andra delar av världen.

Du kan söka stöd löpande och du får svar inom 20 arbetsdagar efter du lämnat in ansökan.

Läs mer

Puls är ett femårigt stödprogram som under 2017-2022 har delat ut stöd på ca 20,5 miljoner danska kronor till musikscener och festivaler i hela Norden.

  • Nordiska konserter av hög kvalitet, tillgängliga för alla
  • Nytt nordiskt nätverk
  • Mötet mellan nordisk live-musik och den nordiska publiken
Läs mer