Ansök om stöd

Nordiska kulturfonden delar ut stöd på tre nivåer: OPSTART kan sökas löpande, projektstöd kan sökas vid tre datum om året och tematiska satsningar med specifika kriterier har särskilda ansökningsfrister.

OPSTART stöder utvecklingen av nya nordiska projekt: lovande projektidéer och i uppstartsfasen av nya nordiska projekt.

 • Övertygande projektidé
 • Gemensam projektutveckling
 • Svar inom 20 arbetsdagar
Läs mer

Projektstöd

Nordiska kulturfonden delar ut stöd tre gånger om året till nordiska projekt med konst- eller kulturinnehåll.

 • Nordisk relevans
 • Utveckling av konst och kultur
 • Kvalitet i samarbetet

Läs mer

HANDMADE har varit fondens särskilda satsning i 2016-2018 som har haft hantverket som en fokuspunkt.

 • Utgångspunkt i det handgjorda
 • Nya samarbeten
 • Nordisk gemenskap och förmedling

Det är fortfarande möjligt att söka om projektstöd eller OPSTART till projekt inspirerade av HANDMADE.

Läs mer

puls är ett treårigt stödprogram som under 2017 och 2018 delade ut stöd på totalt 9 miljoner danska kronor till musikscener och festivaler i hela Norden.

 • Nordiska konserter av hög kvalitet, tillgängliga för alla
 • Nytt nordiskt nätverk
 • Mötet mellan nordisk live-musik och den nordiska publiken
Läs mer