Ansök om stöd

Nordiska kulturfonden delar ut stöd på tre nivåer: Opstart kan sökas löpande, projektstöd kan sökas vid tre datum om året och tematiska satsningar med specifika kriterier har särskilda ansökningsfrister.

Opstart stöder utvecklingen i lovande projektidéer och uppstartsfasen av nya projekt med ett tydligt utvecklingsperspektiv.

 • Övertygande projektidé
 • Gemensam projektutveckling
 • Svar inom 20 arbetsdagar
Läs mer

Projektstöd

Nordiska kulturfonden delar ut stöd tre gånger om året till nordiska projekt med konst- eller kulturinnehåll.

 • Nordisk relevans
 • Utveckling av konst och kultur
 • Kvalitet i samarbetet

Läs mer

Puls är ett treårigt stödprogram som under 2017 och 2018 delade ut stöd på totalt 9 miljoner danska kronor till musikscener och festivaler i hela Norden.

 • Nordiska konserter av hög kvalitet, tillgängliga för alla
 • Nytt nordiskt nätverk
 • Mötet mellan nordisk live-musik och den nordiska publiken
Läs mer

Det är möjligt att söka om projektstöd eller Opstart till projekt inspirerade av Handmade. 

 • Utgångspunkt i det handgjorda
 • Nya samarbeten
 • Nordisk gemenskap och förmedling

Handmade var fondens särskilda satsning i 2016-2018 som hade hantverket som en fokuspunkt.

Läs mer