Unesco Critical Voices

Rapporten Critical Voices analyserar och evaluerar Unescos verktyg för att försvara forskares, konstnärers och journalisters yttrandefrihet.

Rapporten härstammar från behovet av att ta ett mer övergripande och strategiskt grepp om frågan om yttrandefrihet – inte minst mot bakgrund av coronakrisen som har satt de grundläggande rättigheterna under allt större press i många länder.

Rapporten avslutas med 25 konkreta rekommendationer för det framtida arbetet med mänskliga rättigheter inom Unesco.

Rapporten är en del av Nordisk Kulturfonds pågående samarbete med Unescos danska nationella kommission och delegation i Paris inom ramen för Globus-initiativet.

Läs hela rapporten här