Bokmässan 2022

Fotorättigheter: Melker Dahlstrand, Anna Ledin Wirén, Peter Hoelstad

I många länder står kulturutövare inför restriktioner och försök att kontrollera deras arbete – en tendens som har förstärkts av pandemin och det spända politiska landskapet. I de nordiska länderna har det uppstått behov att revidera några av de institutionella mekanismer som både ska säkra konstens fria utövning och samtidigt understödja deras roll i utvecklingen av samhällslivet. 

Mot bakgrund av den aktuella utvecklingen anordnar Nordisk Kulturfond ett seminarium på Bokmässan i Göteborg som fokuserar på de skiftande villkoren för konstnärlig frihet i Norden såväl som i globala sammanhang.

På torsdag den 22 september, klockan 16.45-17.30, kommer en kvalificerad expertpanel med bred erfarenhet av kultur, konst och diplomati att träffas för att diskutera dessa viktiga frågor. Medverkande är Mika Romanus, direktör för Konstnärsnämnden, Ziv Nevo Kulman, Israels ambassadör i Sverige och Eline Sigfusson, direktör för a/nordi/c - tankesmedja för konst, kultur och politik. Nordisk Kulturfonds direktör Benny Marcel kommer att välkomna publiken och inleda samtalet varefter Ellen Wettmark, direktören för Bonniers Konsthall, kommer att moderera debatten.

Bokmässan i Göteborg äger rum den 22–25 september på Svenska Mässan i Göteborg. I år ligger ett särskilt fokus på Sydafrika, brottslighet, klimat och röster från Ukraina. 

Köp biljetter till Bokmässan här

Hitta hela Bokmässans program här