Aaron Burden 3Dc I 65Ug Unsplash

Globus Opstart är ett stödprogram inom fondens överordnade Globus-initiativ. Förutom Globus Opstart omfattar det globala initiativet utvalda partnerskapsprojekt med globala aktörer och en ny stödform som ska lanseras under våren 2022.

Under programmets första två år har fonden arbetat med konkreta pilotprojekt och startat unika partnerskap med med aktörer både i och utanför Norden. Fonden har därmed samlat in kunskap och erfarenhet som bidrar till de reviderade kriterierna för Globus Opstart samt nästa steg i etableringen av Globus-programmet.

År 2021 beviljades 1 335 000 danska kronor i Globus Opstart-stödprogrammet. I den senaste tiden har fonden stödjat bl.a. ett praktiskt forskningsprojekt och samarbete SKÄL /ɧɛːl/ for weaving som bygger på ett intersektionellt feministiskt synsätt och projektet ROTULAMA, ett samarbete mellan Finland och Mexiko, som fokuserar på att återuppliva små butiker mitt i gentrifiering. 

Från och med den 11 januari 20200 kan man ansöka om Globus Opstart-stöd igen.

Läs mer om de nya Globus Opstart-kriterierna här.