Radar.JPG (1)

puls är en språngbräda för skapandet av ett nordiskt livemusiknätverk. Det siktar också på att erbjuda musikupplevelser av hög konstnärlig kvalitet till en bredare nordisk publik. Spelställen och festivaler av alla storlekar och typer kan söka. Samma sak gäller genrer.

Årets ansökningsomgång har nu öppnats och stänger den 16 april 2018. Nya sökande ska vara baserade på Grönland, på Island, i Norge, i Sverige eller på Åland. De puls-arrangörer från 2017 som redan utsetts ska skicka in ett nytt konsertprogram och sina planer för 2018–2019.

Vilka är redan med i puls?
43 spelställen och festivaler har redan valts ut som treåriga puls-arrangörer. Förutom att de har bra geografisk täckning i Norden (re)presenterar de också en bred spännvidd av musikgenrer – jazz, rock, pop, experimentell musik och metal, för att bara nämna några.

Hittills har de bidragit med scener till mer än 100 puls-konserter och upp till det dubbla är på väg under våren och sommaren 2018. Nästa puls-säsong startar i augusti 2018.

Alla puls-arrangörer deltar i en årlig nätverksträff, där de får tillgång till ett brett nordiskt nätverk och praktiska råd om hur de kan optimera sitt arbete, exempelvis inom publikutveckling. 

Håll dig uppdaterad och få inspiration på puls nya hemsida
Fonden lanserar snart en ny hemsida för puls. Sidan har skapats för att ge en inblick i puls-satsningen. Men inte bara det. Sidan ger också en komplett översikt över puls-arrangörer. Du kan också dyka ner i det mångsidiga utbudet av nordiska artister som genom puls har konserter över hela Norden. För musikälskaren är det rätt plats att gå till för att uppdatera spellistan. För konsertarrangörerna är det rätt ställe att gå till för att se vem de ska boka nästa gång.

Följ puls på Facebook för att få de senaste uppdateringar angående den nya websidan.

Extra stöd från Sverige
puls har hittills finansierats av Nordiska kulturfonden, Nordiska ministerrådet för kultur, Finlands undervisnings- och kulturministerium via Finnish Music Foundation (MES) och Statens Kunstfond. 2017 uppgick det sammanlagda stödet till 4,1 miljoner danska kronor. Puls-arrangörerna har själva bidragit med ungefär dubbelt så mycket. I 2018 kommer ytterligare stöd från den svenska regeringen att säkerställa att ännu fler svenska spelställen och festivaler kan bli en del av puls-satsningen.


Foto: Den færøske elektroniske duo Orka spiller på Radar i Aarhus. Fotograf: Kio Jørgensen