Projektambassadører_web.png

Vem är projektambassadörerna?

Nordiska kulturfonden har åtta projektambassadörer som representerar de ämnesområden som stöds av fonden. Det finns också två ytterligare ambassadörer kopplade till fondens temasatsningar. Det innebär att det för närvarande finns en HANDMADE-ambassadör och en puls-ambassadör. 

Alla våra projektambassadörer är specialutvalda nordiska kulturaktörer med kompetens inom planering och slutförning av kulturprojekt.


Hur kan projektambassadörer hjälpa dig?

Projektambassadörerna erbjuder råd till alla sökande från den kreativa projektidéprocessen, till att hjälpa med att göra en bra ansökan. De har en fördjupad kunskap om Nordiska kulturfonden och kan därför också hjälpa till att bedöma om ditt projekt uppfyller fondens kriterier.

Projektambassadörerna kan inte hjälpa till med att skriva ansökningar eller garantera finansiering från fonden.

Förutom rådgivning via e-post eller telefon deltar ambassadörerna i workshops och informationsmöten där de är tillgängliga för projektrådgivning. Kontakta den respektive ambassadören för ytterligare information.
 

Vem är rätt projektambassadör för dig?

 Alla 10 projektambassadörer presenteras på denna sida. Här kan du läsa kort om deras bakgrund och vilka områden de specialiserar sig i. Baserat på beskrivningarna väljer du vilken projektambassadör du tycker bäst matchar dina behov och kontaktar dem via e-post.