COLOURBOX6137615

De nya kriterierna ska säkerställa att stödet från fonden fortsatt bidrar till konstnärers och kulturaktörers möjlighet att producera och förmedla konst- och kulturuttryck som skapar nordisk relevans i såväl nordiska som globala sammanhang.

Ansökningarna bedöms nu utifrån följande tre kriterier:

  • Projektets kvalitet
  • Nordisk relevans
  • Ekonomi

Det första kriteriet, Projektets kvalitet, handlar både om konstnärlig och kulturell kvalitet samt projektets form och metod.

Det andra kriteriet, Nordisk relevans, innebär att de projekt som man ansöker om stöd till ska visa och argumentera för projektets nordiska relevans. Det kan ske på flera olika sätt. Den nordiska relevansen kan finnas i exempelvis kvaliteten och substansen i projektets nordiska samarbete, i ett kvalificerat nordiskt målgruppsarbete och i projektets innehåll.

Kriteriet Ekonomi kräver att projektets ekonomi och budget – precis som tidigare – ingår som en central del av samarbetet och projektets förankring hos samarbetspartnerna.

Projekt som genomförs utanför Norden eller som bygger på tidigare nätverksskapande eller ett tidigare projekt bedöms inte längre för sig, utan ingår i en samlad bedömning av hur projekten bidrar till ett förnyat och dynamiskt konst- och kulturliv i Norden – och eventuellt i globala sammanhang.