COLOURBOX35457793

Nordisk Kulturfond har i många år följt en utbetalningspraxis för projektstöd som innebär att stödet betalas ut i två eller tre omgångar beroende på beloppets storlek. Från och med den 1 januari 2020 kommer fonden att tillämpa en ny, förenklad utbetalningsmodell som gör det möjligt att betala ut stödet på ett sätt som i högre grad tar hänsyn till konst- och kulturprojektens egna behov och praxis.

  • För stödbelopp upp till högst 100 000 kronor eller för en projektperiod på mindre än sex månader betalas stödet ut på en gång.
  • Om stödbeloppet är högre än 100 000 kronor eller beviljas för en projektperiod som är längre än sex månader betalas stödet ut i två omgångar: första utbetalningen sker vid projektets start och den andra efter halva projektperioden.

OBS! Den nya modellen gäller endast alla nya ansökningar från och med 2020. Alla projekt som har fått stöd innan 2020 kommer att följa den tidigare utbetalningsmodellen fram tills dess att projektet avslutas.

Läs mer om hur stödet betalas ut här.

Om du har frågor om det nya ansökningssystemet eller de nya utbetalningsmodellerna är du välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon.