Ny Ordförande I Styrelsen 2022

Gunilla Carlsson. Foto: Nathalie Besèr.                                  Kajsa Ravin. Foto: Susanne Kronholm

Gunilla Carlsson tillträder officiellt som ordförande i fondens styrelse den 3 november och tar över efter Cecilie Tenfjord-Toftby som har varit styrelsens ordförande sedan december 2021. Kajsa Ravin kommer att fortsätta som vice ordförande.

Gunilla Carlssons utnämning följer på valet till Riksdagen tidigare i september. Hon är riksdagsledamot för Sveriges socialdemokratiska arbetareparti där hon suttit sedan 2002. Hon är också ledamot i Nordiska rådets presidium.

Kajsa Ravin är generaldirektör för Kulturrådet i Sverige. Hon har mångårig erfarenhet av kulturpolitiskt arbete på lokal, regional och nationell nivå och har suttit i fondens styrelse sedan 2021. 

Ordförandeskapet i fondens styrelse, som varar två år åt gången, roterar mellan nordiska länder. Sverige tog över ordförandeskapet från Norge, som innehade posten 2019-2021.