JM Humber 003.jpg

Intervjurapporten är den första del av en större kulturanalys som Øresundsinstituttet gör med stöd från Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden och Region Skåne.

Läs analysen här

Läs mer om projektet här