20161121_NKF_Puls_web.png (3)

Under 2017 får musikscener och festivaler en unik möjlighet att arbeta fokuserat med nordisk musik och presentera lovande artister med internationell potential för sin publik. Nordiska kulturfonden lanserar idag det ambitiösa treåriga programmet puls, som bara under 2017 kommer att dela ut stöd på totalt 3,5 miljoner danska kronor till cirka 35 musikscener och festivaler i hela Norden.

Livemusiken som katalysator för en starkare nordisk musikmarknad

Som musikmarknad, turnémarknad och arbetsmarknad har Norden en stor men outnyttjad potential. Tillsammans utgör de nordiska länderna världens tolfte största ekonomi och det finns många likheter mellan länderna, t.ex. när det gäller konststöd, arbetsmarknadsstruktur och kulturkonsumtion. I en tid då vi streamar musik från digitala tjänster har livemusiken blivit ett av musiklivets centrala nav. Det är här man hittar de stora, unika musikupplevelserna, och det är här som man på allvar kan se en utveckling. Därför är det paradoxalt att artister från Norden sällan uppträder i andra nordiska länder. Det gör att kunskapen om musik från de nordiska grannländerna är begränsad och att man som artist måste slå igenom internationellt innan man får sitt genomslag i Norden. Just detta vill Nordiska kulturfonden bidra till att ändra på genom puls-programmet.

Nordiska kulturfondens program puls blir en katalysator för ett nätverk av scener för nordiska artister och gör musikupplevelser av hög konstnärlig kvalitet tillgängliga för en större nordisk publik. Stödet riktas till konsertarrangörerna som kuraterar musiken i mötet mellan publik och konstverk genom att sätta artisterna på programmet och få dem att nå ut till en ny nordisk publik. Det öppnar för att förändra den traditionella synen på musikexport och se importen som en del av exporten. Genom att stödja importen av musik från andra nordiska länder via arrangörernas arbete kan puls skapa en starkare nordisk musikmarknad. Det gynnar både musikscener, festivaler, artister och publik.

Nordiska kulturfondens direktör Benny Marcel kommenterar satsningen:

”Vår ambition är att skapa ett naturligt utbyte av artister mellan de nordiska länderna och ett starkt nätverk mellan de nordiska scenerna. Med puls vill vi inspirera och stärka konsertarrangörernas arbete med kuratering av nordiska artister som motvikt till den kommersiella modellen för livemusik. Den modellen är visserligen viktig, men den blir lätt dominerande. puls-konserterna ska ge musikscener och festivaler möjlighet att spränga både nationella oh mentala gränser i den vi tid lever i och skapa samling kring det öppna, pulserande och ambitiösa Norden.”

puls finansieras 2017 med 2,5 miljoner danska kronor från Nordiska kulturfonden och 1 miljon danska kronor från Nordiska ministerrådet för kultur. Nordiska kulturfonden har också beslutat öronmärka medel till satsningen för 2018 och 2019.

puls-programmet har utvecklats i samarbete med nationella kulturstödsorgan, nationella organisationer för livemusik, musikexportkontor och i dialog med konsertarrangörer i de nordiska länderna.