Norden

Ett enigt utskott uppmanar de nordiska samarbetsministrarna att ompröva sitt beslut att finansiera gröna satsningar med medel från kultur- och utbildningssektorerna då dessa är avgörande för att nå visionen om Norden som världens mest hållbara och integrerade region 2030.

Budgeten har diskuterats offentligt före beslutet på grund av oron för betydande nedskärningar i finansieringen av kultur- och utbildningssamarbetet under åren 2021-2024.

Läs hela uttalandet här