Digital Handmade Katalog

Nordiska kulturfonden startade Handmade-programmet efter den hade identifierat flera signaler och initiativ om hantverk som konstform i Norden. Det handlade om att förstå vilken roll hantverkskonst spelar i kulturella och konstnärliga sammanhang. Fonden ville delta i denna intressanta utveckling genom att stödja konst- och kulturprojekt som hade hantverket som en fokuspunkt.

I 2016-2018 syftade Handmade-programmet till förstärkning av tvärvetenskapliga nätverk på konstfält och omdefiniering av konstformer. Handmade stödde utvecklingen av nya idéer och samarbeten som siktade på att förnya hantverk som konstform samt att gå utöver tradtionella, nationella och kulturella gränser. Under de tre åren delade programmet ut 7 700 000 DKK. 

Vi har nu samlat in 33  unika Handmade-projekt i en katalog som visar en ny bild av hantverket. Vi önskar att katalogen inspirerar och bidrar till nya projekt och samarbeten i framtiden.

Du kan läsa och ladda ned katalogen här (på engelska).